บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งจำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งจำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งจำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งจำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.48(12)-1/2535-ญนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับล้างแผ่นเหล็ก เก็บรักษาแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย ชุบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีฟอสเฟต กรรมวิธีพาลูบ กรรมวิธี Carburizing และกรรมวิธี Gas Soft Nitriding

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งจำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทย นิสชิน เซฟุง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทย นิสชิน เซฟุง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย นิสชิน เซฟุง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย นิสชิน เซฟุง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.4(5)-1/2533-ญนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป (CANNED PASTA SAUCE)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทย นิสชิน เซฟุง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-3/2548-นนป.

ประกอบกิจการ: ผสมและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.39-1/2542-นนป.

ประกอบกิจการ: ประกอบกล่องกระดาษด้วยแผ่นโฟล์ม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอสเคเจ เมตัล อินดัสตรี้ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอสเคเจ เมตัล อินดัสตรี้ส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสเคเจ เมตัล อินดัสตรี้ส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอสเคเจ เมตัล อินดัสตรี้ส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.60-1/2535-ญนป.

ประกอบกิจการ: ลวดสแตนเลส และสแตนเลสแท่ง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอสเคเจ เมตัล อินดัสตรี้ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.43(2)-1/2536-ญนป.

ประกอบกิจการ: แบ่งบรรจุยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยวาชิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยวาชิน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยวาชิน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยวาชิน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.45(3)-1/2533-ญนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตสารเคลือบผิวสำหรับงานไม้, แลคเกอร์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทยวาชิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.71-2/2532-ญนป.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท สปริง อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท สปริง อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สปริง อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สปริง อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-1/2542-นนป.

ประกอบกิจการ: ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้กับอีเลคโทรนิคส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กับอิเล็กทรอนิกส์และผลิตแม่พิมพ์โลหะ ซื้อมาขายไป วัตถุดิบ แผ่นเหล็ก เหล็กม้วน ที่ไม่ได้นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ซื้อมา ขายไป แม่พิมพ์โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้กับอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สปริง อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.74(5)-1/2530-ญนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ และแบตเตอรี่จักรยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู