บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.48(3)-1/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำยาไตเทียมและประกอบสายยางนำเลือด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.74(5)-1/2552-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่อุตสาหกรรมทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-3/2549-ญกว.

ประกอบกิจการ: บรรจุหีบห่อ คลังสินค้า ขนส่งและขนถ่ายสินค้า

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63(2)-2/2556-ญกว.

ประกอบกิจการ: ให้บรการประกอบ ติดตั้ง ถอด รื้อถอน นั่งร้านทุกชนิดที่ใช้ในการก่อสร้าง และนำเข้า ส่งออก ซื้อมา ขายไป ให้เช่านั่งร้านเหล็ก นั่งร้านอลูมิเนียม และวสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2549-นกว.

ประกอบกิจการ: ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง สภาพรถยนต์ รถบรรทุกและรถจักรยาน ซื้อมาขายไปรถจักรยานยนต์ใหม่ อุปกรณ์รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์รถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท พรเสมอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท พรเสมอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พรเสมอ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พรเสมอ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.22(1)-5/2544-ญกว.

ประกอบกิจการ: โรงงานลงแป้งเส้นด้าย

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พรเสมอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(10)-1/2541-ญกว.

ประกอบกิจการ: ลวดทองแดงเคลือบวานิช (ENAMELLING COPPER WIRE)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-5/2540-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ (Hydralic Pump),ระบบส่งกำลัง,ระบบเบรค

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.50(1)-1/2539-นกว.

ประกอบกิจการ: วัสดุใช้กับรถยนต์และเครื่องปรับอากาศ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.74(5)-1/2553-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่เก็บกำลังไฟฟ้า แบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้