บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.13(1)-1/2536-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป (ซุปคนอร์ชนิดต่าง ๆ, เยลลี่, ผงฟู) ผลิตข้าวอบแห้ง, ผลิตน้ำซอส, ซอสหอยนางรม, ซอสผัด, ซอสพริก, ซอสมะเขือเทศ, น้ำยำ SEASONING SAUCE, COCKTAIL SAUCE, BARBECUE SAUCE SEASONING และเครื่องแกง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท จินยัง ไวร์ โรป (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท จินยัง ไวร์ โรป (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท จินยัง ไวร์ โรป (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จินยัง ไวร์ โรป (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(5)-1/2536-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์จากลวด (GALVANIZED AIRCRAFT CABLE,CABLE BALVANIZED WIRE ROPE) และเชือกปอ (JUTE YARN) ผลิตแผ่นไม้สำหรับทำแพลเลท และผลิตลวดเคลือบพีวีซี

อ่านเพิ่มเติม บริษัท จินยัง ไวร์ โรป (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-3/2550-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.48(3)-1/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตนำยาเคมีสำหรับการทดลองแบบไม่ทำลายชิ้นส่วนโลหะ (NonDestructive Tesling Chcmical) และผลิตเครื่องจักรสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non Destructive Testing Machine)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-5/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์ อุปกรณ์จับยืด (JIG&TOOL) และประกอบเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.86-1/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตไม้กอล์ฟและหัวไม้กอล์ฟ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.61-1/2553-นกว.

ประกอบกิจการ: ซ่อมแซม บำรุง ดูแลรักษา แม่พิมพ์เครื่องจักร

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2548-ญกว.

ประกอบกิจการ: ประกอบล้อยางรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท พรเสมอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท พรเสมอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พรเสมอ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พรเสมอ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.22(1)-4/2544-ญกว.

ประกอบกิจการ: โรงงานทอผ้า

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พรเสมอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(9)-1/2536-ญกว.

ประกอบกิจการ: เครื่องใช้ในครัวเรือนทำจากสแตนเลส ภาชนะบรรจุทำจากแสตนเลส ผลิตภัณฑ์จากลวดสแตนเลสไม้กอล์ฟ หัวไม้กอล์ฟและชื้นส่วนไม้กอล์ฟ ซื้อมาและขายไปเครื่องครัว เช่น ตัวหม้อ ฝาหม้อ หม้อซึ้ง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้