บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.36(4)-1/2547-นกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตกรอบรูป และชิ้นส่วนกรอบรูป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.61-1/2553-นกว.

ประกอบกิจการ: ซ่อมแซม บำรุง ดูแลรักษา แม่พิมพ์เครื่องจักร

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.65-7/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ประกอบเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2548-ญกว.

ประกอบกิจการ: ประกอบล้อยางรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-11/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และซื้อมาขายไปชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.41(1)-1/2541-ญกว.

ประกอบกิจการ: สิ่งพิมพ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63(2)-2/2556-ญกว.

ประกอบกิจการ: ให้บรการประกอบ ติดตั้ง ถอด รื้อถอน นั่งร้านทุกชนิดที่ใช้ในการก่อสร้าง และนำเข้า ส่งออก ซื้อมา ขายไป ให้เช่านั่งร้านเหล็ก นั่งร้านอลูมิเนียม และวสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท นันทวัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท นันทวัน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นันทวัน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นันทวัน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.68-2/2540-ญกว.

ประกอบกิจการ: ดัดแปลงและซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท นันทวัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2549-นกว.

ประกอบกิจการ: ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง สภาพรถยนต์ รถบรรทุกและรถจักรยาน ซื้อมาขายไปรถจักรยานยนต์ใหม่ อุปกรณ์รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์รถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-18/2556-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (ชิ้นส่วนบังคับเลี้ยว ชิ้นส่วนตลับปืน และลูกปืนทุกชนิด)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้