บริษัท เท็มโก้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เท็มโก้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็มโก้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เท็มโก้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.26(2)-1/2557-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายวัสดุที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ได้แก่ตาข่ายป้องกันฝุ่นเชือกผ้าใบใช้ในการก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เท็มโก้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.60-1/2542-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตตะกั่วผสมแอนติโมนีและเซลีเนียม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-2/2546

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นตะแกรงเหล็ก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-1/2554-นกว.

ประกอบกิจการ: ดัดแปลงติดตั้งถังแก๊สรถยนต์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถที่ใช้ก๊าชธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-8/2548-นกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.28(1)-2/2542-นกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น ปลอกคอ,สายจูง,ที่นอน,เสื้อผ้า,แชมพู,สเปรย์,แป้งโรยตัว ฯลฯ ผลิตอาหารสัตว์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยง

อ่านเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เซซ อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เซซ อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เซซ อินดัสเตรียล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เซซ อินดัสเตรียล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.60-2/2557-ญกว.

ประกอบกิจการ: หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า ขนาดกำลังการผลิต (Output)สูงสุด 9 ตัน/วัน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เซซ อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(14)-1/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนโลหะจากผงโลหะอัดขึ้นรูป (Sintered Metal Products) และผ้าเบรค (Didc Pad)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2540-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบรถบรรทุก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-10/2550-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตสายควบคุมในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน (Control Cables Bowden Cables) ซื้อมาขายไปเส้นลวด ลวดสลิง ลวดหุ้มพลาสติก ลวดหุ้มตะกั่ว ลวดหุ้มอลูมิเนียม อุปกรณ์ เครื่องมือและผลิตภํณฑ์อื่นๆ ที่ใช้เกี่ยวข้องกับการผลิตสายควบคุม (Control Cables)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้