บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-1/2549-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ทเซ็นเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ทเซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ทเซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ทเซ็นเตอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-1/2557-ญกว.

ประกอบกิจการ: ประกอบรถบรรทุกประกอบเครื่องยนต์ประกอบรถโดยสาร,ผลิตขี้เลื่อยไม้อัดแท่งโดยย่อยเศษไม้เปลือกไม้ชิ้นส่วนของต้นไม้และหรือเศษพืชผลทางการเกษตรให้เป็นผงไม้และซื้อมาขายไปเศษไม้

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ทเซ็นเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-5/2548-นกว.

ประกอบกิจการ: คลังสินค้า ขนส่ง, ขนถ่ายสินค้าและบรรจุหีบห่อ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท หงอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท หงอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท หงอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท หงอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-3/2541-ญกว.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับประกอบลำโพง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท หงอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2551-ญกว.

ประกอบกิจการ: ปรับปรุงสภาพรถยนต์ ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ตรวจสอบคุณภาพรถยนต์และคลังเก็บสินค้าสำหรับเก็บชิ้นส่วนยานยนต์ รถยนต์สำเร็จรูป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เท็มโก้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เท็มโก้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็มโก้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เท็มโก้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.26(2)-1/2557-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายวัสดุที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ได้แก่ตาข่ายป้องกันฝุ่นเชือกผ้าใบใช้ในการก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เท็มโก้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-2/2546

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นตะแกรงเหล็ก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-8/2548-นกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-4/2541-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์พลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-1/2537-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตรถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก และชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้