บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.50(1)-1/2539-นกว.

ประกอบกิจการ: วัสดุใช้กับรถยนต์และเครื่องปรับอากาศ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-5/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วน ที่นั่ง สำหรับรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.74(5)-1/2553-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่เก็บกำลังไฟฟ้า แบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-4/2541-ญกว.

ประกอบกิจการ: ประกอบตัวถังรถยนต์ รถจักรบานยนต์ เจ็สกี ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เจ็ตสกี ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ เจ็ตสกี เพื่อการส่งออก ซื้อมาขายไป รถจักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิด อไหล่ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เจ็ตสกี เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-4/2549-ญกว.

ประกอบกิจการ: ซื้อมาขายไป ปรับสภาพ ซ่อมบำรุง นำเข้าส่งออก แบ่งบรรจุ ขนส่งสินค้า เสื้อผ้า ผ้า เสื้อผ้าเก่าใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทุกชนิด ผลิตภัณฑ์อาหาร สินค้าอุปโภค บริโภค

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.9(1)-1/2542-ญกว.

ประกอบกิจการ: โรงสีข้าว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-1/2549-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-2/2546-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นตะแกรงเหล็ก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ทเซ็นเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ทเซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ทเซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ทเซ็นเตอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-1/2557-ญกว.

ประกอบกิจการ: ประกอบรถบรรทุกประกอบเครื่องยนต์ประกอบรถโดยสาร,ผลิตขี้เลื่อยไม้อัดแท่งโดยย่อยเศษไม้เปลือกไม้ชิ้นส่วนของต้นไม้และหรือเศษพืชผลทางการเกษตรให้เป็นผงไม้และซื้อมาขายไปเศษไม้

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ทเซ็นเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2550-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตวัสดุกันเสียงสำหรับรถยนต์ วัสดุกันเสียงและกันสะเทือนสำหรับเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้