บริษัท ซันเอ แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ซันเอ แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันเอ แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซันเอ แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.74(2)-1/2545-ญอน.

ประกอบกิจการ: เส้นลวดทองแดง (MAGNET WIRE)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซันเอ แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2551-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตพรมรองพื้นรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-3/2548-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ (Fuel Tank, Pump Module, Break and Fuel)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท พีทีเอส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท พีทีเอส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พีทีเอส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พีทีเอส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.61-1/2557-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตจำหน่ายบริการลับคมซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้(CUTTINGTOOL)อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พีทีเอส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-3/2557-ญอน.

ประกอบกิจการ: ประกอบชุดเกียร์รถปาดหน้าดิน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท แดซัง ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท แดซัง ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แดซัง ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แดซัง ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-6/2544-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือเคลือบด้วยพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แดซัง ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามโอเรียนท์อีเลคทริค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามโอเรียนท์อีเลคทริค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามโอเรียนท์อีเลคทริค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามโอเรียนท์อีเลคทริค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-1/2535-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Contactor, Thermal Ralay, Timer Terminal

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยามโอเรียนท์อีเลคทริค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-1/2546-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 ด้วย

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-4/2557-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตปผ่นผ้าคลัทซ์และจานกดคลัทซ์สำหรับรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิฟโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิฟโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นิฟโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นิฟโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-4/2552-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและผลิต ซ่อมแซมแม่พิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก และโลหะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท นิฟโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร