บริษัท เท็มโก้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เท็มโก้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็มโก้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เท็มโก้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.26(2)-1/2557-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายวัสดุที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ได้แก่ตาข่ายป้องกันฝุ่นเชือกผ้าใบใช้ในการก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เท็มโก้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-2/2546

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นตะแกรงเหล็ก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-8/2548-นกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-4/2541-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์พลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-1/2537-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตรถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก และชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(5)-1/2549-ญกว.

ประกอบกิจการ: ชุบเคลือบผิวทองแดงและทองเหลืองด้วยความร้อน (Plating, Heat Treatment)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โดวะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-3/2548-ญกว.

ประกอบกิจการ: ปั๊มขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2553-นกว.

ประกอบกิจการ: ซื้อมาขายไปยานยนต์ทั้งใหม่และเก่าพร้อมอะไหล่ใหม่และเก่า ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง สภาพรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ ซื้อมาขายไปซากพืช ซากสัตว์ และสิ่งทอ

อ่านเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.28(1)-2/2542-นกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น ปลอกคอ,สายจูง,ที่นอน,เสื้อผ้า,แชมพู,สเปรย์,แป้งโรยตัว ฯลฯ ผลิตอาหารสัตว์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยง

อ่านเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(14)-1/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนโลหะจากผงโลหะอัดขึ้นรูป (Sintered Metal Products) และผ้าเบรค (Didc Pad)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้