บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-3/2548-ญกว.

ประกอบกิจการ: ปั๊มขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2553-นกว.

ประกอบกิจการ: ซื้อมาขายไปยานยนต์ทั้งใหม่และเก่าพร้อมอะไหล่ใหม่และเก่า ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง สภาพรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ ซื้อมาขายไปซากพืช ซากสัตว์ และสิ่งทอ

อ่านเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.28(1)-2/2542-นกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น ปลอกคอ,สายจูง,ที่นอน,เสื้อผ้า,แชมพู,สเปรย์,แป้งโรยตัว ฯลฯ ผลิตอาหารสัตว์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยง

อ่านเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(14)-1/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนโลหะจากผงโลหะอัดขึ้นรูป (Sintered Metal Products) และผ้าเบรค (Didc Pad)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-10/2550-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตสายควบคุมในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน (Control Cables Bowden Cables) ซื้อมาขายไปเส้นลวด ลวดสลิง ลวดหุ้มพลาสติก ลวดหุ้มตะกั่ว ลวดหุ้มอลูมิเนียม อุปกรณ์ เครื่องมือและผลิตภํณฑ์อื่นๆ ที่ใช้เกี่ยวข้องกับการผลิตสายควบคุม (Control Cables)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-2/2543-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตภาชนะหีบห่อที่ทำจากโฟม พลาสติก กระดาษ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-1/2546-นกว.

ประกอบกิจการ: ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์เพื่อการส่งออก ซื้อมาและขายไปรถยนต์ใหม่ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ทุกประเภท บุหรี่และสุรา รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ ไม้แปรรูป เครื่องสำอาง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับความงาม เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ เม็ดพลาสติก พลาสติกในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ อุปกรณ์สำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(5)-2/2548-นกว.

ประกอบกิจการ: ชุบเคลือบผิวด้วยโลหะและผลิตภัณฑ์พลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-3/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส ซี อาร์ มอเตอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส ซี อาร์ มอเตอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส ซี อาร์ มอเตอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส ซี อาร์ มอเตอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ปรับปรุงสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนัก และประกอบรถจักรยานยนต์ ซื้อมาขายไปรถยนต์ใหม่ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอส ซี อาร์ มอเตอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้