บริษัท พรเสมอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท พรเสมอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พรเสมอ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พรเสมอ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.22(1)-5/2544-ญกว.

ประกอบกิจการ: โรงงานลงแป้งเส้นด้าย

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พรเสมอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(10)-1/2541-ญกว.

ประกอบกิจการ: ลวดทองแดงเคลือบวานิช (ENAMELLING COPPER WIRE)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โดง ยาง แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-5/2540-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ (Hydralic Pump),ระบบส่งกำลัง,ระบบเบรค

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.50(1)-1/2539-นกว.

ประกอบกิจการ: วัสดุใช้กับรถยนต์และเครื่องปรับอากาศ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.74(5)-1/2553-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่เก็บกำลังไฟฟ้า แบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-4/2549-ญกว.

ประกอบกิจการ: ซื้อมาขายไป ปรับสภาพ ซ่อมบำรุง นำเข้าส่งออก แบ่งบรรจุ ขนส่งสินค้า เสื้อผ้า ผ้า เสื้อผ้าเก่าใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทุกชนิด ผลิตภัณฑ์อาหาร สินค้าอุปโภค บริโภค

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โดวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โดวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โดวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โดวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-1/2557-นกว.

ประกอบกิจการ: ปั้มขึ้นรูปแผ่นโลหะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โดวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2550-ญกว.

ประกอบกิจการ: การค้าและให้บริการ ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง ประกอบ ประสม สภาพรถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร รถจักรยาน ซื้อมาขายไปรถยนต์ใหม่ รถจักรยานยนต์ใหม่ รถจักรยาน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สยาม ไดมาสเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สยาม ไดมาสเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ไดมาสเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม ไดมาสเตอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.22(3)-1/2544-นกว.

ประกอบกิจการ: ย้อมสีเส้นด้าย

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยาม ไดมาสเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไวร์มาสเตอร์ อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไวร์มาสเตอร์ อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไวร์มาสเตอร์ อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไวร์มาสเตอร์ อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-1/2554-นกว.

ประกอบกิจการ: งานกลึง เชื่อมโลหะ เช่น น๊อตสกรู และทำอุปกรณ์เครื่องจักรกลทุกชนิดด้วยโลหะ ผลิตตะแกรงชั้นวางของ อุปกรณ์สำนักงานทุกชนิดด้วยเส้นลวด จำหน่ายในประเทศและส่งออกยังต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไวร์มาสเตอร์ อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้