บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.60-1/2542-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตตะกั่วผสมแอนติโมนีและเซลีเนียม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-1/2554-นกว.

ประกอบกิจการ: ดัดแปลงติดตั้งถังแก๊สรถยนต์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถที่ใช้ก๊าชธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.12(2)-1/2546-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตกาแฟสำเร็จรูป กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง และธัญญาหารปรุงสำเร็จชนิดผง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-2/2551-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นตะแกรงเหล็ก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2556-นกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.46(2)-1/2542-นกว.

ประกอบกิจการ: วัคซีนป้องกันโรค

อ่านเพิ่มเติม บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ แมนูแฟคเจอริ่ง

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-4/2556-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ทุกชนิด (Manufacure of electrics equiment for motor vehicle and automobile)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด ฟอร์จริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด ฟอร์จริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด ฟอร์จริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นโด ฟอร์จริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.86-1/2539-นกว.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนรถยนต์ และหัวไม้กอล์ฟ แม่พิมพ์,ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็นโด ฟอร์จริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เซซ อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เซซ อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เซซ อินดัสเตรียล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เซซ อินดัสเตรียล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.60-2/2557-ญกว.

ประกอบกิจการ: หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า ขนาดกำลังการผลิต (Output)สูงสุด 9 ตัน/วัน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เซซ อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2540-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบรถบรรทุก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้