บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.41(1)-1/2541-ญกว.

ประกอบกิจการ: สิ่งพิมพ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63(2)-2/2556-ญกว.

ประกอบกิจการ: ให้บรการประกอบ ติดตั้ง ถอด รื้อถอน นั่งร้านทุกชนิดที่ใช้ในการก่อสร้าง และนำเข้า ส่งออก ซื้อมา ขายไป ให้เช่านั่งร้านเหล็ก นั่งร้านอลูมิเนียม และวสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท นันทวัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท นันทวัน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นันทวัน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นันทวัน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.68-2/2540-ญกว.

ประกอบกิจการ: ดัดแปลงและซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท นันทวัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2549-นกว.

ประกอบกิจการ: ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง สภาพรถยนต์ รถบรรทุกและรถจักรยาน ซื้อมาขายไปรถจักรยานยนต์ใหม่ อุปกรณ์รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์รถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-18/2556-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (ชิ้นส่วนบังคับเลี้ยว ชิ้นส่วนตลับปืน และลูกปืนทุกชนิด)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.45(1)-2/2550-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตสีและทินเนอร์ การบริการให้เช่าที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โดวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โดวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โดวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โดวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-1/2557-นกว.

ประกอบกิจการ: ปั้มขึ้นรูปแผ่นโลหะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โดวะ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-1/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ประกอบรถบรรทุก (MINIRUCK) และรถยนต์ทุกประเภท

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2550-ญกว.

ประกอบกิจการ: การค้าและให้บริการ ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง ประกอบ ประสม สภาพรถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร รถจักรยาน ซื้อมาขายไปรถยนต์ใหม่ รถจักรยานยนต์ใหม่ รถจักรยาน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-35/2540-ญกว.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้