บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-7/2556-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์เรซินชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ(ManufacturingofPlatedResinProducts)และจำหน่ายแม่พิมพ์Jig,Jigสำหรับตรวจสอบชิ้นงาน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-1/2552-ญกว.

ประกอบกิจการ: ซื้อมาขายไปรถยนต์ใหม่ รถบรรทุกใหม่ รถจักรยานยนต์ใหม่ ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงสภาพรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องจักร รวมถึงอะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.105-1/2549-ญกว.

ประกอบกิจการ: คัดแยกและรีไซเคิลเศษโลหะ (โดยไม่มีการฝังกลบ) ตัด บด ย่อยเศษโลหะให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-5/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วน ที่นั่ง สำหรับรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-4/2541-ญกว.

ประกอบกิจการ: ประกอบตัวถังรถยนต์ รถจักรบานยนต์ เจ็สกี ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เจ็ตสกี ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ เจ็ตสกี เพื่อการส่งออก ซื้อมาขายไป รถจักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิด อไหล่ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เจ็ตสกี เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.45(1)-2/2550-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตสีและทินเนอร์ การบริการให้เช่าที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-1/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ประกอบรถบรรทุก (MINIRUCK) และรถยนต์ทุกประเภท

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-35/2540-ญกว.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.27(6)-1/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนกันเสียงที่ทำมาจากเส้นใย(FELTSHEET),แผ่นยาง(RUBBERSHEET),แผ่นพลาสติก(PVCSHEET),แผ่นไม้อัด(WOODBOARDSHEET)สำหรับใช้ในรถยนต์เครื่องปรับอากาศและอุตสาหกรรมอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท หงหยาง มอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท หงหยาง มอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท หงหยาง มอเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท หยงหยาง มอเตอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-1/2552-นกว.

ประกอบกิจการ: นำเข้ารถยนต์ รถจกรยานยนต์ อุปกรณ์อื่นๆ และเครื่องจักรใช้แล้ว ให้บริการซ่อมแซมและส่งออกไป ซึ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์อื่นๆ และเครื่องจักรดังกล่าว ให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องยนต์ และยานพาหนะทุกประเภท

อ่านเพิ่มเติม บริษัท หงหยาง มอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้