บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.48(3)-1/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตนำยาเคมีสำหรับการทดลองแบบไม่ทำลายชิ้นส่วนโลหะ (NonDestructive Tesling Chcmical) และผลิตเครื่องจักรสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non Destructive Testing Machine)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-3/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-5/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์ อุปกรณ์จับยืด (JIG&TOOL) และประกอบเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส ซี อาร์ มอเตอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส ซี อาร์ มอเตอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส ซี อาร์ มอเตอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส ซี อาร์ มอเตอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ปรับปรุงสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนัก และประกอบรถจักรยานยนต์ ซื้อมาขายไปรถยนต์ใหม่ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอส ซี อาร์ มอเตอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.86-1/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตไม้กอล์ฟและหัวไม้กอล์ฟ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.48(3)-1/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำยาไตเทียมและประกอบสายยางนำเลือด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สามมิตรเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สามมิตรเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สามมิตรเทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สามมิตรเทค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-3/2556-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สามมิตรเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.74(5)-1/2552-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่อุตสาหกรรมทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2554-นกว.

ประกอบกิจการ:  นำเข้า-ส่งออก ซื้อมา-ขายไปรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถบัส ทั้งเก่าและใหม่ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-3/2549-ญกว.

ประกอบกิจการ: บรรจุหีบห่อ คลังสินค้า ขนส่งและขนถ่ายสินค้า

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้