บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-1/2536-ญอน.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนโลหะที่ผลิตด้วยกรรมวิธีทุบขึ้นรูป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.68-1/2537-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบอะไหล่ อุปกรณ์ และเครื่องจักรสำหรับงานขุดเจาะด้านธรณีวิทยา (เช่น เครื่องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล,เครื่องขุดเจาะสำหรับงานโยธา,เครื่องตรวจสอบชั้นดินและแร่ เป็นต้น)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยาม โทเนะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-4/2554-นอน.

ประกอบกิจการ: แปรรูปโฟม สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์ อิเลคทริค ออโตโมทีฟ และอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.45(1)-1/2537-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตสีน้ำ สีน้ำมัน สีฝุ่น ทินเนอร์ MODIFIED EPOXY, RESIN, ALKYD RESIN, ACRYLIC RESIN ผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้เตรียมพื้นผิวก่อนการเคลือบสี สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เตรียมพื้นผิวก่อนการเคลือบสี

อ่านเพิ่มเติม บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.47(3)-2/2543-ญอน.

ประกอบกิจการ: HAIR SPRAY,HAIR MOUSSE,DEODORANT SPRAY, INSECT REPELLENT SPRAY,SHAVING ROAM,SKIN CARE SPRAY,AIR FRESHER,TOILET SPRAY,AUTOMOTIVE CLEANER SPRAY และ OIL STAIN CLEANER

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิวล็อง(ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท นิวล็อง(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นิวล็อง(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นิวล็อง(ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.71-4/2548-ญอน.

ประกอบกิจการ: ประกอบเครื่องจักรประเภทเครื่องเย็บถุงเครื่องบรรจุภัณฑ์เครื่องทำถุง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท นิวล็อง(ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ซี.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ซี.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซี.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(12)-1/2556-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนโลหะอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซี.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-3/2557-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วน และส่วนประกอบของยานยนต์ทุกประเภท

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-18/2540-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตเคมีภัณฑ์ เช่น สารลดแรงตีงผิว สารตัวเติมเครื่องสำอาง สารช่วยผลิตสิ่งทอ สารเคลือบผิวกระดาษ/สี/พลาสติก และผลิตสาร Amphoteric Surfactant,Ethylene Glycol Monosterate

อ่านเพิ่มเติม บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-1/2537-ญอน.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แผงวงจรสำเร็จรูป อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม จอภาพคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร