บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(6)-1/2557-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ(COILSPRINGS,PRESSPARTS)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-1/2556-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท แน็บเทสโก้ พาวเวอร์ คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท แน็บเทสโก้ พาวเวอร์ คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แน็บเทสโก้ พาวเวอร์ คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แน็บเทสโก้ พาวเวอร์ คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-1/2551-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่าย สินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮโดรลิค เกียร์ทดรอบรวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว และให้บริการหลังการขาย

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แน็บเทสโก้ พาวเวอร์ คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อีซี โอโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อีซี โอโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อีซี โอโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อีซี โอโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-11/2554-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนถุงลมนิรภัย

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อีซี โอโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท มิยามะ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท มิยามะ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มิยามะ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มิยามะ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-9/2550-ญอน.

ประกอบกิจการ: ประกอบ SEATBELT HEIGHT ADJUSTER

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มิยามะ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โออิซูรู (ปรเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โออิซูรู (ปรเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โออิซูรู (ปรเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โออิซูรู (ปรเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.39-1/2550-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุภัณฑ์จากโฤมไม้ กระดาษ พลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โออิซูรู (ปรเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โตโยไฟน์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โตโยไฟน์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยไฟน์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยไฟน์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(6)-1/2556-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตสปริงสำหรับเก้าอี้ปรับเอน ปรับเลื่อนในรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตโยไฟน์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท มิโตโยะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท มิโตโยะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มิโตโยะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มิโตโยะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.52(4)-1/2554-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ในครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มิโตโยะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท จูเคียว ยูชิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท จูเคียว ยูชิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท จูเคียว ยูชิ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จูเคียว ยูชิ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-2/2555-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิต รับจ้างผลิตเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์สำหรับการอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท จูเคียว ยูชิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อันสุโคะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อันสุโคะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อันสุโคะ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อันสุโคะ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(3)-1/2556-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิต ผลิตภัณฑ์จากลวดและสิ่งที่ใช้ยึดและผลิตภัณฑ์สกรู หัวน๊อต

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อันสุโคะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร