บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-2/2535-นนบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตโฟมบรรจุภัณฑ์ 720 ตัน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งจำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งจำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งจำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งจำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.48(12)-1/2535-ญนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับล้างแผ่นเหล็ก เก็บรักษาแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย ชุบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีฟอสเฟต กรรมวิธีพาลูบ กรรมวิธี Carburizing และกรรมวิธี Gas Soft Nitriding

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งจำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทย นิสชิน เซฟุง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทย นิสชิน เซฟุง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย นิสชิน เซฟุง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย นิสชิน เซฟุง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.4(5)-1/2533-ญนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป (CANNED PASTA SAUCE)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทย นิสชิน เซฟุง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท สยาม สตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สยาม สตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม สตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม สตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(5)-3/2541-นนบ.

ประกอบกิจการ: ชุบเหล็กด้วยสังกะสี (HOT DIP GALVANIZING)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยาม สตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(1)-1/2531-นนบ.

ประกอบกิจการ: ภาชนะบรรจุภัณฑ์ด้วยโลหะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-3/2548-นนป.

ประกอบกิจการ: ผสมและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.39-1/2542-นนป.

ประกอบกิจการ: ประกอบกล่องกระดาษด้วยแผ่นโฟล์ม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท มาสเตอร์ โรลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท มาสเตอร์ โรลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มาสเตอร์ โรลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มาสเตอร์ โรลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.68-5/2552-นนบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเพลทสำหรับงานพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มาสเตอร์ โรลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เอสเคเจ เมตัล อินดัสตรี้ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เอสเคเจ เมตัล อินดัสตรี้ส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสเคเจ เมตัล อินดัสตรี้ส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอสเคเจ เมตัล อินดัสตรี้ส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.60-1/2535-ญนป.

ประกอบกิจการ: ลวดสแตนเลส และสแตนเลสแท่ง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอสเคเจ เมตัล อินดัสตรี้ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แทคเท็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท แทคเท็ค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แทคเท็ค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แทคเท็ค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-6/2553-นนบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตอุปกรณ์การสื่อสาร

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แทคเท็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี