บริษัท พอยต์ รูสส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท พอยต์ รูสส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พอยต์ รูสส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พอยต์ รูสส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.33-1/2543-ญนล.

ประกอบกิจการ: รองเท้า เสื้อผ้า สำหรับนักเต้นรำ รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับรองเท้าเต้นรำและนักเต้นรำ การนำเข้าและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พอยต์ รูสส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.66-1/2523-ญนล.

ประกอบกิจการ: การซื้อมาขายไป ผลิตประกอบซ่อมแซม เครื่องยนต์ดีเซล แกสโซลีนทุกชนิด เครื่องยนต์เรือ อะไหล่และอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทุกชนิด และประกอบรถแทรกเตอร์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอ็ม.เอ็ม.เค.ออโต้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอ็ม.เอ็ม.เค.ออโต้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม.เอ็ม.เค.ออโต้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม.เอ็ม.เค.ออโต้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-6/2552-นนล.

ประกอบกิจการ: -นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วทุกชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับปรุงดัดแปลงปรับสภาพตกแต่งในลักษณะหรือวีธีการใดๆให้รถยนต์มีสภาพใช้งานได้โดยสมบูรณ์แล้วส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศตลอดจนนำเข้าเครื่องมือใช้ในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์เครื่องจักรเครื่องยนต์ทั้งสินด้าใหม่แล

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็ม.เอ็ม.เค.ออโต้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท นาโมยะ ชินโป เนชั่น กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท นาโมยะ ชินโป เนชั่น กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นาโมยะ ชินโป เนชั่น กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นาโมยะ ชินโป เนชั่น กรุ๊ป จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.105-1/2553-นนล.

ประกอบกิจการ: ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก ซ่อมแซม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพ แบ่งบรรจุชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า แผ่นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมถึงแบตเตอรี่ และถ่านไฟฉายทุกชนิด เทปอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียงในรถยนต์ จอภาพ จอมอนิเตอร์ จอแอลซีดี เครื่องคิดเลข เครื่องคำนวณ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เครื่องพิมพ์ ตลับหมึก เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี อุปกรณ์ต่อพ่วง หลอดไฟ หลอดไฟแอลอีดี อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บอยเลอร์ ปั๊มน้ำ เครื่องจักร

อ่านเพิ่มเติม บริษัท นาโมยะ ชินโป เนชั่น กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ไทย ยู จี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ไทย ยู จี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ยู จี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ยูจี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(9)-1/2535-ญนล.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์จากโลหะ(เข็มเนคไท กระดุม)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทย ยู จี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอดิสัน เอ็กซ์พอร์ทเทชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอดิสัน เอ็กซ์พอร์ทเทชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอดิสัน เอ็กซ์พอร์ทเทชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอดิสัน เอ็กซ์พอร์ทเทชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.106-1/2553-นนล.

ประกอบกิจการ: คัดแยกที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยเศษและตะกรันโลหะ นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ บดย่อยขิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อัดเศษโลหะปนเปื้อนน้ำมัน นำกากตะกอนจากการชุบโลหะมาผ่านกระบวนการอบแห้งและเก็บรวบรวมแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอดิสัน เอ็กซ์พอร์ทเทชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท มารูเกอิ อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท มารูเกอิ อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มารูเกอิ อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มารูเกอิ อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63(5)-1/2548-นนล.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และอื่นๆ ที่ทำจากทองแดงและอลูมิเนียม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มารูเกอิ อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ควอลิตี้ โคท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ควอลิตี้ โคท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ควอลิตี้ โคท จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ควอลิตี้ โคท จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(10)-1/2549-นนล.

ประกอบกิจการ: รับจ้างชุบสี พ่นสี

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ควอลิตี้ โคท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ซิ่น มาร์คส เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ซิ่น มาร์คส เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิ่น มาร์คส เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซิ่น มาร์คส เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.23(1)-1/2536-ญนล.

ประกอบกิจการ: เต้นท์ ชิ้นส่วน/อุปกรณ์ของเต้นท์ ถุง เป้ ย่าม ถุงนอน อุปกรณ์ปิคนิค/แคมปิ้งและกระเป๋าทำจากหนัง,ผ้า,พลาสติก,โลหะ การบรรจุและแบ่งบรรจุเต้นท์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเต้นท์ ถุง เป้ ย่าม ถุงนอน อุปกรณ์ปิคนิค แค้มปิ้ง รวมถึงการซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซิ่น มาร์คส เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โกลบอลคราฟท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โกลบอลคราฟท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลบอลคราฟท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โกลบอลคราฟท์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.75(1)-1/2553-ญนล.

ประกอบกิจการ: ต่อและซ่อมแซมบำรุงรักษาเรือไฟเบอร์กลาสผลิตอุปกรณ์ลากจูงเรือและซื้อมาขายไปเครื่องยนต์เรือ,อุปกรณ์เดินเรือ,อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งเรือ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โกลบอลคราฟท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง