บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.10(3)-1/42

ประกอบกิจการ: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (ผลิตในส่วนของเครื่องปรุงบะหมี่สำเร็จรูป)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.48(6)-1/2535-ญนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตหมึกพิมพ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.48(3)-1/2551-นนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตกาว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.12(11)-2/2537-ญนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตไอศกรีม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เอ็ม.เค.ที. แม็กเนติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เอ็ม.เค.ที. แม็กเนติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม.เค.ที. แม็กเนติก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม.เค.ที. แม็กเนติก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.73-1/2553-นนช.

ประกอบกิจการ: ประกอบเครื่องมือ เครื่องใช้จากแม่เหล็กถาวร แม่เหล็กไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็ม.เค.ที. แม็กเนติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.52(4)-1/2535

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นหรือแถบกาว เทปใส และเทปกระดาษไม่ใช้น้ำ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-1/2548-นนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตประตูหน้าต่างและวงกบหน้าต่างทุกชนิดที่ทำจาก uPVC

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท 10 กันยา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท 10 กันยา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท 10 กันยา จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท 10 กันยา จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.71-1/2555-นนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบเครื่องทำน้ำร้อน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท 10 กันยา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.45(1)-1/2517-ญนช.

ประกอบกิจการ: สีน้ำมัน สีพลาสติก สีโป้วรถยนต์ แว๊คขัดพื้น สีพ่น สีรองพื้น น้ำยาลอกสี และแลคเกอร์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยิ่งเจริญสีอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.22(2)-1/2517-ญนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตสายและแถบยางยืด,ผลิตรองเท้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของรองเท้าทำจากพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน