บริษัท เอพีเอ็ม ออโต้ คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เอพีเอ็ม ออโต้ คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอพีเอ็ม ออโต้ คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอพีเอ็ม ออโต้ คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2557-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับยานยนต์(AutoProduct)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอพีเอ็ม ออโต้ คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อาโตไรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อาโตไรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อาโตไรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อาโตไรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-2/2557-ญอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก (สำหรับอุปกรณ์รถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภํณฑ์พลาสติก)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อาโตไรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-5/2557-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายล้อรถยนต์อลูมิเนียมล้อรถจักรยานยนต์อลูมิเนียมทุกชนิดทุกประเภท

อ่านเพิ่มเติม บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โคตากะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โคตากะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โคตากะ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โคตากะ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-1/2556-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั้มขึ้นรูป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โคตากะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-2/2557-นอต.

ประกอบกิจการ: การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แคนาดอล เพลท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แคนาดอล เพลท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แคนาดอล เพลท จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แคนาดอล เพลท จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.59-1/2554-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตเหล็กแผ่นแบบรีดร้อน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แคนาดอล เพลท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท จิน จิน เทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท จิน จิน เทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท จิน จิน เทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จิน จิน เทค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-1/2550-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วน อะไหล่เครื่องจักรและชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท จิน จิน เทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท มิ้นท์ ออโตโมบิล พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท มิ้นท์ ออโตโมบิล พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มิ้นท์ ออโตโมบิล พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มิ้นท์ ออโตโมบิล พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-9/2555-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตงานชุบ เคลือบสี งานฉีดขึ้นรูปของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับตกแต่งรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มิ้นท์ ออโตโมบิล พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เจิ้นโซ๋ง คอปเพอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เจิ้นโซ๋ง คอปเพอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจิ้นโซ๋ง คอปเพอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจิ้นโซ๋ง คอปเพอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(5)-1/2557-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตวัตถุดิบโลหะผสมชนิดใหม่และชนิดพิเศษ(ลวดทองแดงผสมสายลวดตัวนำสายตัวนำโลหะ)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เจิ้นโซ๋ง คอปเพอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-6/2557-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายล้อรถยนต์อลูมิเนียมล้อรถจักรยานยนต์อลูมิเนียมทุกชนิดทุกประเภท

อ่านเพิ่มเติม บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้