บริษัท ทาปิรัส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ทาปิรัส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาปิรัส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาปิรัส (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-1/2554-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิคภัณฑ์ ที่ผลิตจากสิ่งทอเส้นใยสังเคราะห์ใช้สำหรับหน้ากากปิดจมูก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทาปิรัส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(6)-1/2557-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ(COILSPRINGS,PRESSPARTS)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.65-1/2550-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตท่อส่งนำมันแรงดันสูง(RUBBERHOSES,BRAKEHOSES,CLUTHHOSES,POWERSTEERINGHOSES)ตัวจับสัญญาณป้องกันเบรกล๊อค(ABSSENSOR)และชุดของหัวฉีดเครื่องยนต์ในรถยนต์และรถจักรยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-1/2556-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยาม ยูเคน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยาม ยูเคน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ยูเคน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม ยูเคน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(5)-1/2554-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับชุบเคลือบผิวชิ้นงาน เช่น น้ำยาชุบเคลือบผิวชิ้นงาน น้ำยาล้างชิ้นงาน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยาม ยูเคน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-1/2546-นอน.

ประกอบกิจการ: บรรจุสินค้า(ชิ้นส่วนรถยนต์)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท แน็บเทสโก้ พาวเวอร์ คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท แน็บเทสโก้ พาวเวอร์ คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แน็บเทสโก้ พาวเวอร์ คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แน็บเทสโก้ พาวเวอร์ คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-1/2551-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่าย สินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮโดรลิค เกียร์ทดรอบรวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว และให้บริการหลังการขาย

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แน็บเทสโก้ พาวเวอร์ คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอเลซิส เอเชี่ยน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอเลซิส เอเชี่ยน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเลซิส เอเชี่ยน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเลซิส เอเชี่ยน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2555-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตอุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับยานพาหน ระบบขับเคลื่อสี่ล้อ ระบบขับเคลื่อนสองล้อ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอเลซิส เอเชี่ยน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-2/2547-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไดแอ็บ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไดแอ็บ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดแอ็บ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไดแอ็บ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-2/2550-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิต ผลิตภัณฑ์ DLAB Sandwich core material และวัสดุใดที่เกี่ยวข้อง หรือ คล้ายคลึงกัน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไดแอ็บ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร