บริษัท ฮาคุซุย เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ฮาคุซุย เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮาคุซุย เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮาคุซุย เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-2/2554-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตสารเคมี (Zinc Oxide)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮาคุซุย เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2553-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น EXHAUST MANIFOLD, FLY WHEEL

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-3/2555-ญอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-6/2549-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตSteeringHandleLock,KeySet,Switch

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร