บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-1/2546-นอน.

ประกอบกิจการ: บรรจุสินค้า(ชิ้นส่วนรถยนต์)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-2/2547-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เทคโนพลาสอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไดแอ็บ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไดแอ็บ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดแอ็บ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไดแอ็บ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-2/2550-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิต ผลิตภัณฑ์ DLAB Sandwich core material และวัสดุใดที่เกี่ยวข้อง หรือ คล้ายคลึงกัน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไดแอ็บ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(12)-3/2542-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์โลหะ (PRE-COATED STEEL SHEET)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามคิโต้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามคิโต้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามคิโต้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามคิโต้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-1/2550-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบ เครน กระเช้าลิฟท์ และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยามคิโต้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-4/2548-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ เรือยนต์ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เช่น มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดอุณหภูมิ มาตรวัดน้ำมัน มาตรวัดรอบเครื่องยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.88-5/2553-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และไอน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม (ผลิตกระแสไฟฟ้า Cross Power ขนาด 173 เมกกะวัตต์)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไดเซ็น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไดเซ็น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดเซ็น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไดเซ็น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-1/2555-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ และสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไดเซ็น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อินเพ็ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อินเพ็ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเพ็ท จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อินเพ็ท จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.20(2)-1/2548-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตขวดภาชนะบรรจุ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อินเพ็ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.47(1)-1/2545-นอน.

ประกอบกิจการ: LINEAR ALKYL BENZENE SULFONIC ACID, SODIUM LAURETH SULFATE, AMMONIUM LAURETH SULFATE, SODIUM LAURYL SULFATE, AMMONIUM LAURYL SULFATE

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร