บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.89-1/2545-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตออกซิเจนเหลว,ไนโตรเจนเหลว,อาร์กอนเหลว และก๊าซไนโตรเจน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-2/2549-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตและส่งออกไมโครชิพคลื่นความถี่ที่ใช้กับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ และใช้ในการยืนยันและติดตามสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.82-1/2541-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นดิสค์แก้ว (POLISHED GLASS DISK)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-1/2533 นนน.

ประกอบกิจการ: เครื่องประดับกึ่งสำเร็จรูป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โกชู โคซัน จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โกชู โคซัน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โกชู โคซัน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โกชู โคซัน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63(4)-1/2547-นนน.

ประกอบกิจการ: ประกอบเครื่องจักรสำหรับใช้ทำน้ำบริสุทธิ์ และให้คำปรึกษาระบบคุณภาพน้ำ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โกชู โคซัน จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.9(5)-1/2535-นนน.

ประกอบกิจการ: เม็ดพันธุ์และข้าวฟ่างลูกผสม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสทรีย์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสทรีย์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสทรีย์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสทรีย์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.89-1/2544-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตก๊าซไนโตรเจน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสทรีย์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.15(1)-2/2534-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตอาหารสัตว์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(5)-1/2535-นนน.

ประกอบกิจการ: ตาข่ายลวดถัก สายพานลำเลียงแบบลวดถัก และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลวดถักอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด – ภาคเหนือ