บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-2/2539-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (TRANSISTOR, IC REGULATOR)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.8-1/2538 นนน.

ประกอบกิจการ: แปรรูปพืชผลทางการเกษตรและห้องเย็น

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.82-2/2544-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตเลนส์ทุกประเภท ผลิตซ่อมแซม ประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมกรผลิตเลนส์เพื่อจำหน่าย ซื้อมา-ขาย เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเลนส์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-1/2535 นนน.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC TERMINAL,ELECTRONIC CASE,CONNECTOR,LEAD FRAME-DIODE,LENS,SEMI-FINISH POWER PUSH TYPE SWITCH)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ซัน-เอสึ เอนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ซัน-เอสึ เอนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซัน-เอสึ เอนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซัน-เอสึ เอนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.68-1/2555-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตท่ออลูมิเนียม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซัน-เอสึ เอนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.82-2/2542-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตเลนส์ทุกประเภท ผลิตซ่อมแซม ประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์เพื่อจำหน่าย ซื้อมาขายไปเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเลนส์ ซื้อมาขายไปวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ใช้ในการผลิตเลนส์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.5(1)-1/2533-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตนมพร้อมดื่ม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-3/2555-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอกนิกส์ชิฟออนบอร์ดสำหรับหัวพิมพ์ของเครื่องปริ้นเตอร์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เคียวเซร่า ดิสเพลย์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เคียวเซร่า ดิสเพลย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เคียวเซร่า ดิสเพลย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เคียวเซร่า ดิสเพลย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-5/2535-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอีเล็คโทรนิคส์ (Glass Wafer,Glass Delay line, Delay line Module,Printed Circuit Board Assembly (PCBA),Quartz Glass Product,Electronic Products (with mechanical parts and Plasstic case) LCD Module, LCD Panel),TFT Display

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เคียวเซร่า ดิสเพลย์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-1/2536-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตและซื้อมาขายไป มอเตอร์ขนาดเล็ก อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายของเหลวอัตโนมัติ ลำโพงขนาดเล็ก ส่วนประกอบของอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายของเหลวอัตโนมัติ ส่วนประกอบและวัตถุดิบมอเตอร์ขนาดเล็ก ส่วนประกอบและวัตถุดิบของลำโพงขนาดเล็ก ปลอกต่อเชื่อมเส้นใยแสง ส่วนประกอบและวัตถุดิบของปลอกต่อเชื่อมเส้นใยแสง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ