บริษัท โตโย แอดวานซ์ เทคโนโลยีส์ ออโต้โมบิล คอมโพเนนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โตโย แอดวานซ์ เทคโนโลยีส์ ออโต้โมบิล คอมโพเนนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโย แอดวานซ์ เทคโนโลยีส์ ออโต้โมบิล คอมโพเนนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโย แอดวานซ์ เทคโนโลยีส์ ออโต้โมบิล คอมโพเนนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-9/2557-ญอบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้่นส่วนรถยนต์ (ปั้มสูบน้ำมันในชุดเกียร์อัตโนมัติ)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตโย แอดวานซ์ เทคโนโลยีส์ ออโต้โมบิล คอมโพเนนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ฮิโรเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ฮิโรเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิโรเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิโรเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-11/2556-ญอบ.

ประกอบกิจการ: ผลิลชิ้นส่วนรถยนต์ (TRASMISSION CASE, CNVERER HOUSING)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮิโรเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-5/2556-ญอบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเกียร์อัตโนมัติ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ฮาล อะลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ฮาล อะลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮาล อะลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮาล อะลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-9/2556-ญอบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (TRANSMISSION)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮาล อะลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อนโดะ ชินโช (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท อนโดะ ชินโช (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อนโดะ ชินโช (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อนโดะ ชินโช (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-5/2556-ญอบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์ (TASMISSION PARTS)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อนโดะ ชินโช (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เมอรี่ โฮม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เมอรี่ โฮม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เมอรี่ โฮม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เมอรี่ โฮม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.23(1)-1/2558-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายวิจัยพัฒนาเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์บนเตียงนอนเช่นผ้าห่มชุดเครื่องนอนหลายชิ้นฟูกหมอนทุกชนิดทุกประเภท

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เมอรี่ โฮม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทย 101 กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทย 101 กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย 101 กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย 101 กรุ๊ป จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-1/2558-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตถุงกระสอบพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทย 101 กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.13(2)-1/2555-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตซอสพริกน้ำจิ้มไก่น้ำมะพร้าวน้ำผลไม้ผลิตหรือถนอมอาหารสิ่งปรุงแต่งอาหารจากพืชผักผลไม้การบรรจุและแบ่งบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.51-2/2556-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายส่งออกยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์(มอเตอร์ไซค์)ทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เอช ไอ ที (บีเคเค) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เอช ไอ ที (บีเคเค) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช ไอ ที (บีเคเค) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอช ไอ ที (บีเคเค) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.41(2)-1/2553-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตแม่พิมพ์และซ่อมแซมแม่พิมพ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอช ไอ ที (บีเคเค) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้