บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ด จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.39-1/2541-ญวก.

ประกอบกิจการ: กล่องกระดาษ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-6/2534-ญวก.

ประกอบกิจการ: สายส่งสัญญาณโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(12)-2/2550-ญวก.

ประกอบกิจการ: ตัดเหล็กแผ่นและเหล็กแผ่นม้วน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คิมแพ็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คิมแพ็ค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คิมแพ็ค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คิมแพ็ค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-1/2549-ญวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตหลอดบรรจุภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท คิมแพ็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท แชลเลนจ์ เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท แชลเลนจ์ เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แชลเลนจ์ เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แชลเลนจ์ เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.81(3)-1/2535-ญวก.

ประกอบกิจการ: ชุดเข็มฉีดยา,ชุดถ่ายเลือด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แชลเลนจ์ เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอเชี่ยนแอนด้ามอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เอเชี่ยนแอนด้ามอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเชี่ยนแอนด้ามอเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเชี่ยนแอนด้ามอเตอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-1/2553-ญวก.

ประกอบกิจการ: คลังสินค้า และบรรจุหีบห่อ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอเชี่ยนแอนด้ามอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทยปิโตรเลียมอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทยปิโตรเลียมอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยปิโตรเลียมอุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยปิโตรเลียมอุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-8/2537-ญวก.

ประกอบกิจการ: สารละลายสำหรับอุตสาหกรรมสีและกาวยาง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทยปิโตรเลียมอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-7/2551-ญวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-24/2545-ญวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-1/2537-ญวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์