บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-19/43

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (พัดลมระบายความร้อน,DC FAN, COOLING FAN, FAN MOTOR)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-1/2550-นวก.

ประกอบกิจการ: ซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับแต่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม (เครื่องอัดอาศ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องมือลม เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรสำหรับเหมืองและงานก่อสร้าง)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไบรด์ บิวตี้ แคร์ คอสเมติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไบรด์ บิวตี้ แคร์ คอสเมติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไบรด์ บิวตี้ แคร์ คอสเมติก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไบรด์ บิวตี้ แคร์ คอสเมติก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-1/2548-ญวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นทากันยุง โลชั่นทากันยุง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไบรด์ บิวตี้ แคร์ คอสเมติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท พลูตัส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท พลูตัส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พลูตัส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พลูตัส (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.59-2/2540-ญวก.

ประกอบกิจการ: รีดโลหะและผลิตชิ้นส่วนจากโลหะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พลูตัส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-2/2549-ญวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้สำหรับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.41(1)-1/2556-นวก.

ประกอบกิจการ: สิ่งพิมพ์กระดาษ กล่องบรรจุภัณฑ์ ชนิดพิมพ์ แลไม่พิมพ์ลวดลาย และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-1/2558-นวก.

ประกอบกิจการ: การผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.47(1)-1/2550-นวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตแชมพูสัตว์เลี้ยง และน้ำยาทำความสะอาด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เคทีร่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เคทีร่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เคทีร่า (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เคทีร่า (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-17/2540-ญวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตเคมีภัณฑ์ (SYNTHETIC SIZING,ROSIN SIZING)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เคทีร่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.41(1)-1/2555-นวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิด,การพิมพ์ทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์