บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-1/2541-ญสร.

ประกอบกิจการ: เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.33-3/2537-ญสร.

ประกอบกิจการ: รองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้าทำจากหนัง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(10)-1/2543-ญสร.

ประกอบกิจการ: CHEMICAL PLATING

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท วี.เอ็น.เคมีคัลซัพพลาย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท วี.เอ็น.เคมีคัลซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วี.เอ็น.เคมีคัลซัพพลาย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วี.เอ็น.เคมีคัลซัพพลาย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.58(1)-1/2540-ญสร.

ประกอบกิจการ: กาวยางสังเคราะห์และปูนยาแนวสำเร็จรูป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท วี.เอ็น.เคมีคัลซัพพลาย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-11/2541

ประกอบกิจการ: วัสดุหุ้มเบาะรถยนต์ และวัสดุบุหลังคารถยนต์, ผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์ เช่น เบาะนั่ง, แผงประตู, แผงบุหลังคา, พวงมาลัย

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.61-1/2553-นสร.

ประกอบกิจการ: ผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลงเครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2557-นสร.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนโลหะ เช่น Body กันชนหน้า และกันชนหลัง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มาซาคินาไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.59-1/2540-ญสร.

ประกอบกิจการ: หล่อโลหะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.69-5/2540-ญสร.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอม อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-4/2538-ญสร.

ประกอบกิจการ: ผลิตแม่พิมพ์โลหะและชิ้นส่วนพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร