บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.88-1/2541-นนป.

ประกอบกิจการ: โรงผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ (ประเภทโคเจนเนอเรชั่น)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เคมแฟค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เคมแฟค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เคมแฟค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เคมแฟค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.43(1)-1/2549-นนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เคมแฟค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-4/2555-นนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือเคลือบด้วยพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ศรีไทยโอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ศรีไทยโอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ศรีไทยโอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ศรีไทยโอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-2/2536-ญนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตเบาะรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ศรีไทยโอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เมย์โอฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เมย์โอฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เมย์โอฟู้ดส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เมย์โอฟู้ดส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.6(2)-1/2539-นนป.

ประกอบกิจการ: ส่งออกอาหารแช่แข็ง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เมย์โอฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยเจีย พาวเดอร์ อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยเจีย พาวเดอร์ อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเจีย พาวเดอร์ อินดัสตรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยเจีย พาวเดอร์ อินดัสตรี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.61-1/2543-นนป.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิดจากผงเศษเหล็กอัดขึ้นรูป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทยเจีย พาวเดอร์ อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท บางกอก เอ็มซี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท บางกอก เอ็มซี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอก เอ็มซี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บางกอก เอ็มซี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-1/2553-นนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและเมลามีน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท บางกอก เอ็มซี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ศมลวรรณ รุ่งเรืองกิจ 89 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ศมลวรรณ รุ่งเรืองกิจ 89 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ศมลวรรณ รุ่งเรืองกิจ 89 จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ศมลวรรณ รุ่งเรืองกิจ 89 จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.105-1/2553-นนป.

ประกอบกิจการ: รับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายซ่อมถังและลัางบรรจุภัณฑ์สารเคมีด้วยตัวทำละลาย บดย่อยชิ้นส่วนพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ศมลวรรณ รุ่งเรืองกิจ 89 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ยูนิไทย ออโตพาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ยูนิไทย ออโตพาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิไทย ออโตพาร์ท จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูนิไทย ออโตพาร์ท จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2542-นนป.

ประกอบกิจการ: อะไหล่รถยนต์ (โช้คอัพ)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยูนิไทย ออโตพาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2554-นนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู