บริษัท เกรท เฉียง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เกรท เฉียง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เกรท เฉียง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เกรท เฉียง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(7)-2/2541-ญบว.

ประกอบกิจการ: ผลิตแม่พิมพ์โลหะ (PRECISION PROGESSIVE DIE) JIGS และข้อต่อโลหะใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และซื้อมา – ขายไป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เกรท เฉียง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-12/2538-ญบว.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตแม่พิมพ์,อุปกรณ์จับยึด และซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท วิชั่น-อีส เลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท วิชั่น-อีส เลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วิชั่น-อีส เลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วิชั่น-อีส เลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.82-1/2554-นบว.

ประกอบกิจการ: ผลิตเลนส์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท วิชั่น-อีส เลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(8)-2/2540-ญบว.

ประกอบกิจการ: เครื่องมือ (GRINDING & CUTTING TOOLS)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-5/2546-ญบว.

ประกอบกิจการ: อุปกรณ์ปรับเอนเบาะรถยนต์, อุปกรณ์รับเลื่อนเบาะรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(7)-3/2556-ญบว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชุดแม่พิมพ์(MOLD&DIES)และส่วนประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,ชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์,บริการตัดปั๊มขึ้นรูปและประกอบชิ้นส่วนโลหะเพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ไทยเรดิโอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท ไทยเรดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยเรดิโอ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยเรดิโอ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-4/2549-ญบว.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทยเรดิโอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอเชียเปเปอร์ทิ้ว จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอเชียเปเปอร์ทิ้ว จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเชียเปเปอร์ทิ้ว จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเชียเปเปอร์ทิ้ว จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.40(2)-2/2546-ญบว.

ประกอบกิจการ: ผลิตแกนกระดาษ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอเชียเปเปอร์ทิ้ว จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(12)-3/2545-ญบว.

ประกอบกิจการ: SLITTING, WINDING OF COPPER ALLOY STRIPS FOR ELECTRONICS MATERIALS AND REPACKING

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท มีเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท มีเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มีเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มีเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.105-1/2547-ญบว.

ประกอบกิจการ: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บด อัด เศษโลหะ เศษพลาสติกและนำชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการแยกสกัดโลหะมีค่า

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มีเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า