บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.6(1)-1/2549-นนส.

ประกอบกิจการ: ผลิตเนื้อปูบรรจุในภาชนะปิดผนึก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-1/2550-ญนส.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยู.เอ. ซัพพลายส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยู.เอ. ซัพพลายส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยู.เอ. ซัพพลายส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยู.เอ. ซัพพลายส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.28(1)-1/2546-ญนส.

ประกอบกิจการ: เสื้อผ้าสำเร็จรูป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยู.เอ. ซัพพลายส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.52(4)-2/2540-ญนส.

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางรัดของ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อยู่ยงอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไพโอเนีย อีลาสติค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไพโอเนีย อีลาสติค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไพโอเนีย อีลาสติค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไพโอเนีย อีลาสติค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.28(1)-4/2543-ญนส.

ประกอบกิจการ: แถบยางยืด (ELASTIC WEBBING)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไพโอเนีย อีลาสติค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.22(1)-1/2537-ญนส.

ประกอบกิจการ: ฟอก ย้อมสี ปั่น ตีเกลียวเส้นใยและทอผ้า

อ่านเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ดิ เอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ดิ เอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ดิ เอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ดิ เอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.22(4)-1/2537-ญนส.

ประกอบกิจการ: พิมพ์ผ้า

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ดิ เอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.6(2)-1/2539-ญนส.

ประกอบกิจการ: ผลิตผัก ผลไม้กระป๋อง ปลา และผลไม้แช่แข็ง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.24-1/2557-นนส.

ประกอบกิจการ: ถักผ้า

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แอกวา ทัช จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แอกวา ทัช จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แอกวา ทัช จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แอกวา ทัช จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.22(3)-2/2549-นนส.

ประกอบกิจการ: ฟอกย้อม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แอกวา ทัช จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร