บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-3/2540-ญวก.

ประกอบกิจการ: หลอดยาสีฟัน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.92-1/2541-ญวก.

ประกอบกิจการ: โรงงานห้องเย็น

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.92-2/2546-นวก.

ประกอบกิจการ: ห้องเย็น

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-19/43

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (พัดลมระบายความร้อน,DC FAN, COOLING FAN, FAN MOTOR)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท นิคเคอิ เอ็ม ซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท นิคเคอิ เอ็ม ซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นิคเคอิ เอ็ม ซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นิคเคอิ เอ็ม ซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.60-3/2539-ญวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตอลูมิเนียมแท่ง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท นิคเคอิ เอ็ม ซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-1/2550-นวก.

ประกอบกิจการ: ซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับแต่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม (เครื่องอัดอาศ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องมือลม เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรสำหรับเหมืองและงานก่อสร้าง)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ด จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.39-1/2541-ญวก.

ประกอบกิจการ: กล่องกระดาษ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คิมแพ็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท คิมแพ็ค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คิมแพ็ค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คิมแพ็ค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-4/2543-ญวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตหลอดลามิเนท

อ่านเพิ่มเติม บริษัท คิมแพ็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-6/2534-ญวก.

ประกอบกิจการ: สายส่งสัญญาณโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไบรด์ บิวตี้ แคร์ คอสเมติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไบรด์ บิวตี้ แคร์ คอสเมติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไบรด์ บิวตี้ แคร์ คอสเมติก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไบรด์ บิวตี้ แคร์ คอสเมติก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-1/2548-ญวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นทากันยุง โลชั่นทากันยุง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไบรด์ บิวตี้ แคร์ คอสเมติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์