บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-3/2548-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ (Fuel Tank, Pump Module, Break and Fuel)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-3/2557-ญอน.

ประกอบกิจการ: ประกอบชุดเกียร์รถปาดหน้าดิน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามโอเรียนท์อีเลคทริค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามโอเรียนท์อีเลคทริค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามโอเรียนท์อีเลคทริค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามโอเรียนท์อีเลคทริค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-1/2535-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Contactor, Thermal Ralay, Timer Terminal

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยามโอเรียนท์อีเลคทริค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.68-2/2539-ญอน.

ประกอบกิจการ: ประกอบรถขุด (HYDRAULIC EXCAVATOR) ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถขุด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอ็ม.เอช.อี-ดีเมติกส์ อินดัสตรีส์ (ที) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอ็ม.เอช.อี-ดีเมติกส์ อินดัสตรีส์ (ที) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม.เอช.อี-ดีเมติกส์ อินดัสตรีส์ (ที) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม.เอช.อี-ดีเมติกส์ อินดัสตรีส์ (ที) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-1/2541-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็ม.เอช.อี-ดีเมติกส์ อินดัสตรีส์ (ที) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.13(1)-1/2547-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์จากยีสต์ พืช และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง ยา อาหาร เครื่องดื่ม อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และอาหารสัตว์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(12)-1/2546-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และชิ้นส่วนโลหะ (โครงอลูมิเนียม Organic Automation System)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรีทเมนต์ ฟาซิลิตี้ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรีทเมนต์ ฟาซิลิตี้ส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรีทเมนต์ ฟาซิลิตี้ส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรีทเมนต์ ฟาซิลิตี้ส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.90-1/2551-นอน.

ประกอบกิจการ: นำน้ำผ่านกระบวนการของระบบหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรีทเมนต์ ฟาซิลิตี้ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท วิศวกรรมไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท วิศวกรรมไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วิศวกรรมไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วิศวกรรมไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.73-3/2547-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท วิศวกรรมไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามริคเก้นอินดัสเตรี้ยล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท สยามริคเก้นอินดัสเตรี้ยล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามริคเก้นอินดัสเตรี้ยล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามริคเก้นอินดัสเตรี้ยล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.65-1/2550-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตแหวนลูกสูบเครื่องยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยามริคเก้นอินดัสเตรี้ยล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร