บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.4(3)-1/2557-นนต.

ประกอบกิจการ: ผลิต แปรรูป จำหน่าย รับซื้อ ส่งออกน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบเกี่ยวกับน้ำผึ้ง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63(2)-2/2554-นนต.

ประกอบกิจการ: ผลิตและขึ้นรูปเหล็กรีดเย็น เหล็กตัวซี แป เหล็กสำเร็จรูป หลังคาเหล็กแผ่น

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.34(2)-1/2554-นนต.

ประกอบกิจการ: สิ่งประดิษฐ์จากไม้แปรรูปนำเข้าจากต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(1)-2/2545-ญนต.

ประกอบกิจการ: ถังโลหะขนาดไม่เกิน 200 ลิตร เพื่อบรรจุน้ำยางข้น

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.52(3)-1/2553-ญนต.

ประกอบกิจการ: ผลิตยางผสม (Compound Rubber)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยามมิชลิน จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.68-2/2556-นนต.

ประกอบกิจการ: ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับขุดเจาะและสำรวจปิโตรเลียม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ชลัมเบอร์เจร์ อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.52(4)-1/2541-ญนต.

ประกอบกิจการ: ปะเก็น และชิ้นส่วน (JOINT SHEET GASKET)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-7/2545-นนต.

ประกอบกิจการ: การบรรจุ แบ่งบรรจุน้ำมันปาล์ม และ การซื้อมาขายไปน้ำมันปาล์ม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อัล-รอยยาน เทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.52(4)-3/2546-นนต.

ประกอบกิจการ: ผลิตถุงยางอนามัย

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.105-2/2549-ญนต.

ประกอบกิจการ: โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม (Harzadous and non-harzadous waste) การคัดแยกขยะไม่อันตราย และล้างถังปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี แยกสารปรอทจากกากของเสียกลับมาใช้ใหม่และการขจัดสารปรอทที่ปนเปื้อนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด – ภาคใต้