บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.58(1)-2/2557-นนต.

ประกอบกิจการ: ผลิตอิฐมวลเบา อิฐทางเท้า

อ่านเพิ่มเติม บริษัท บีเคเทรดดิ้ง จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.58(1)-3/40

ประกอบกิจการ: แผ่นยิบซั่มและผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซัม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.58(1)-3/2540-ญนต.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นยิปซั่มและผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สงขลา) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.48(7)-4/2549-นนต.

ประกอบกิจการ: ผลิตรูป ซื้อมาขายไปปรทัดและดอกไม้เพลิง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.59-4/2556-นนต.

ประกอบกิจการ: ดึงลวดเหล็กกล้าและดึงลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สาย ใย แก้ว ภาคใต้ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด – ภาคใต้

บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.106-1/2555-นนต.

ประกอบกิจการ: บดย่อยเศษปะเก็นเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นคลัช, ผ้าเบรค และปะเก็นแผ่น และดำเนินการคัดแยก (เฉพาะของเสียที่ไม่เป็นอันตราย) ประกอบไปด้วยวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วจำพวกกระดาษ พลาสติก โลหะและเศษไม้

อ่านเพิ่มเติม บริษัท นาโน รีไซค์เค้ล จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63(2)-1/2550-นนต.

ประกอบกิจการ: คอยด์ชุบกัลวาไนซ์ โครงยึดฝ้าเพดาน นั่งร้าน ท่อเหล็ก เหล็กโครงหลังคา แปเหล็กโครงหลังคา) ทำภาชนะบรรจุเครื่องมือหรือเครื่องใช้จากไม้และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและบรรจุสินค้าทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.4(3)-1/2557-นนต.

ประกอบกิจการ: ผลิต แปรรูป จำหน่าย รับซื้อ ส่งออกน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบเกี่ยวกับน้ำผึ้ง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยามน้ำผึ้ง ระหว่างประเทศ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63(2)-2/2554-นนต.

ประกอบกิจการ: ผลิตและขึ้นรูปเหล็กรีดเย็น เหล็กตัวซี แป เหล็กสำเร็จรูป หลังคาเหล็กแผ่น

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด – ภาคใต้

บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.34(2)-1/2554-นนต.

ประกอบกิจการ: สิ่งประดิษฐ์จากไม้แปรรูปนำเข้าจากต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์ จำกัด – ภาคใต้