บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-2/2539-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (TRANSISTOR, IC REGULATOR)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.8-1/2538 นนน.

ประกอบกิจการ: แปรรูปพืชผลทางการเกษตรและห้องเย็น

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.82-2/2544-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตเลนส์ทุกประเภท ผลิตซ่อมแซม ประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมกรผลิตเลนส์เพื่อจำหน่าย ซื้อมา-ขาย เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเลนส์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-1/2535 นนน.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC TERMINAL,ELECTRONIC CASE,CONNECTOR,LEAD FRAME-DIODE,LENS,SEMI-FINISH POWER PUSH TYPE SWITCH)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ซัน-เอสึ เอนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ซัน-เอสึ เอนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซัน-เอสึ เอนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซัน-เอสึ เอนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.68-1/2555-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตท่ออลูมิเนียม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซัน-เอสึ เอนจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.32-1/2531สนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตแปรงเสริมสวย พู่กันและส่วนประกอบต่าง ๆ ซื้อมาขายไปของบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำจากพลาสติกทุกชนิด ผ้า หนังเทียม หนังแท้ กระดาษ ไม้หรือวัสดุสังเคราะห์ แผงโชว์สินค้า กล่องโชว์สินค้า วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานแสดงสินค้า แคตตาล็อก โบรชัวร์ ขนตาปลอม อุปกรณ์ที่ผัดหน้า กรอบรูป สีระบายทุกชนิดสำหรับงานศิลป์ ชุดฟอร์มพนักงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการผลิตพู่กัน แปรงเสริมสวย พู่กันและส่วนประกอบต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำ อุปกรณ์เสริมสวยและอุปกรณ์วาดภาพ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.82-2/2542-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตเลนส์ทุกประเภท ผลิตซ่อมแซม ประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์เพื่อจำหน่าย ซื้อมาขายไปเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเลนส์ ซื้อมาขายไปวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ใช้ในการผลิตเลนส์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.5(1)-1/2533-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตนมพร้อมดื่ม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โตเกียว ทรัย (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โตเกียว ทรัย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตเกียว ทรัย (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตเกียว ทรัย (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.69-1/2532-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตและป้อนข้อมูลลงในแผ่นเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตเกียว ทรัย (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.65-1/2533 สนน

ประกอบกิจการ: คาร์บิวเรเตอร์รถจักรยานยนต์,เครื่องยนต์&วาล์วน้ำมันเชื้อเพลิง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ