บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: แก่งคอย

เลขทะเบียนโรงงาน: น.34(3)-1/2541-ญนก.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นใยไม้อัดแผ่นไม้ลามิเนตพื้นไม้ลามิเนตแผ่นชิ้นไม้อัดและผลิตภัณฑ์ไม้ขึ้นรูปProfile(WrappingProfile)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: แก่งคอย

เลขทะเบียนโรงงาน: น.106-2/2551-ญนค.

ประกอบกิจการ: นำถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาฟื้นฟูสภาพ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Regeneration of Actiovated Carbon)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย