บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.59-2/2536-ญหช.

ประกอบกิจการ: เหล็กแท่ง (Billet) เหล็กเส้นเสริมคอนกรึตและผลิตเหล็กรูปพรรณ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท บี เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-5/2554-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ (แผ่นฉนวนกันเสียง) และพรมรองพื้นในรถยนต์ที่ทำจากใยสังเคราะห์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.8(2)-1/2544-ญหช.

ประกอบกิจการ: เกี่ยวกับ พืช ผัก ผลไม้ แช่แข็ง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(12)-1/2549-นหช.

ประกอบกิจการ: เศษเหล็กตัดย่อย

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.88-1/2542-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตไฟฟ้า (กำลังการผลิตสูงสุด 713 เมกกะวัตต์)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท พิรานฮ่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท พิรานฮ่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พิรานฮ่า จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พิรานฮ่า จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-1/2555-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำชนิดต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พิรานฮ่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทย มูราคามิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทย มูราคามิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย มูราคามิ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย มูราคามิ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.71-1/2557-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตพัดลมสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทย มูราคามิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(6)-1/2558-ญหช.

ประกอบกิจการ: อบชุบโลหะด้วยความร้อน(HeatTreatment)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.61-1/2537-ญหช.

ประกอบกิจการ: CHAIN CONVEYOR SYSTEM และชั้นวางสินค้า (RACK)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-5/2557-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตัดซอยและผลิตเหล็กประเภท Cold Deaw ar and Queched emperd Rod

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี