บริษัท โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.41(2)-2/2558-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์โลหะทุกชนิด(MANUFACTUREOR/ANDREPAIROFMOLDANDDIE)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.61-1/2549-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตสำหรับยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-1/2557-นหช.

ประกอบกิจการ: ศูนย์บริการฝึกอบรมและรับซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยยกของหนักประเภทรอกยกสินค้าปั้นจั่นรถยก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โมะสุ เมททอล เวิร์คส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โมะสุ เมททอล เวิร์คส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โมะสุ เมททอล เวิร์คส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โมะสุ เมททอล เวิร์คส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-6/2556-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์และรถแทรกเตอร์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โมะสุ เมททอล เวิร์คส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-1/2557-นหช.

ประกอบกิจการ: ให้บริการจัดเก็บจัดส่งและบรรจุสินค้าประเภทชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.48(13)-1/2537-ญหช.

ประกอบกิจการ: RECYCLE ACTIVATED CARBON

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอสพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอสพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอสพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.61-1/2556-นหช.

ประกอบกิจการ: รับจ้างซ่อมแซม บำรุงรักษาแผงสื่อนำไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะ (Plating Process)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอสพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอทีเอส ดิวิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอทีเอส ดิวิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอทีเอส ดิวิชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอทีเอส ดิวิชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-4/2557-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบเครื่องREFRIGERATIONAIRDRYERSและให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอทีเอส ดิวิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-17/2538-ญหช.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องจักรใช้ในการก่อสร้าง เครื่องจักรใช้ในการเกษตร และเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่น

อ่านเพิ่มเติม บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท แหลมฉบัง แท้งค์ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท แหลมฉบัง แท้งค์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แหลมฉบัง แท้งค์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แหลมฉบัง แท้งค์ เซอร์วิส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.97-1/2552-ญหช.

ประกอบกิจการ: ซ่อม แซม บำรุง ปรับปรุงสภาพและทำความสะอาดตู้บรรจุสินค้าเคมี (ตู้เปล่า) (หมายเหตุ ห้ามทีการล้างภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วทุกประเภท)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แหลมฉบัง แท้งค์ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี