บริษัท อัลติเมท สปริงส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อัลติเมท สปริงส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลติเมท สปริงส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อัลติเมท สปริงส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(6)-1/2557-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตลวดสปริง (Spring)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อัลติเมท สปริงส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เดอะ สตาเลียน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เดอะ สตาเลียน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เดอะ สตาเลียน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เดอะ สตาเลียน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.78(1)-3/2555-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิต ประกอบและการค้า รถจักรยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เดอะ สตาเลียน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ดูโชลุ๊ค (สยาม) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ดูโชลุ๊ค (สยาม) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ดูโชลุ๊ค (สยาม) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ดูโชลุ๊ค (สยาม) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.37-1/2541-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตสุขภัณฑ์ (SHOWER DOORS,SHOWER ENCLOSURES)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ดูโชลุ๊ค (สยาม) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอสซี วาโด (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอสซี วาโด (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสซี วาโด (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอสซี วาโด (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.69-5/2542-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิต Hard Disk Drive Case

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอสซี วาโด (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-1/2556-ญหช.

ประกอบกิจการ: บรรจุ,ให้บริการขนส่งและคลังสินค้า(ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอุปกรณ์,ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์,ชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์,แม่พิมพ์,ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะพลาสติกยางไม้,เม็ดพลาสติก,แม่สีพลาสติก,ไม้แปรรูป,เฟอร์นิเจอร์และชิ้น

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โคนิทซ์ เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โคนิทซ์ เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โคนิทซ์ เอเซีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โคนิทซ์ เอเซีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.55-1/2557-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทเหยือกถ้วยและเครื่องเคลือบทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โคนิทซ์ เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.74(5)-1/2557-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตแบตเตอรี่

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.106-1/2556-ญหช.

ประกอบกิจการ: ทำเชื้อเพลิงผสมจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของแข็งและของเหลว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(8)-1/2539-ญหช.

ประกอบกิจการ: วาล์วและอุปกรณ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซากุระ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซากุระ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซากุระ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซากุระ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.78(2)-1/2549-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ (Maffler products, Catalyzer units)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซากุระ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี