บริษัท พิรานฮ่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท พิรานฮ่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พิรานฮ่า จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พิรานฮ่า จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-1/2555-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำชนิดต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พิรานฮ่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทย มูราคามิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทย มูราคามิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย มูราคามิ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย มูราคามิ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.71-1/2557-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตพัดลมสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทย มูราคามิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(6)-1/2558-ญหช.

ประกอบกิจการ: อบชุบโลหะด้วยความร้อน(HeatTreatment)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.61-1/2537-ญหช.

ประกอบกิจการ: CHAIN CONVEYOR SYSTEM และชั้นวางสินค้า (RACK)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-5/2557-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตัดซอยและผลิตเหล็กประเภท Cold Deaw ar and Queched emperd Rod

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทยอินสแตนท์โพรดักท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทยอินสแตนท์โพรดักท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยอินสแตนท์โพรดักท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยอินสแตนท์โพรดักท์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.9(4)-1/2549-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตอาหารสำเร็จรูป (Instant cereals products)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทยอินสแตนท์โพรดักท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(2)-1/2558-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือช่างที่มีเพชรและวัตถุที่มีความแข็งเป็นส่วนประกอบใช้สำหรับงานตัดงานกัดงานกลึงงานคว้านงานเจาะงานเจียรงานขัดงานเซาะร่องงานรองรับหรือยึดติดชิ้นงานฯลฯในอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.88-1/2551-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตไฟฟ้าจากเศษขยะพลาสติก (กำลังการผลิต 1 MW) และผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากเศษขยะพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-1/2551-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตไม้พลาสติกผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด และเม็ดพลาสติก (Compound)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-1/2557-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี