บริษัท โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.41(2)-2/2558-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์โลหะทุกชนิด(MANUFACTUREOR/ANDREPAIROFMOLDANDDIE)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตโยดะ เซโก (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-1/2557-นหช.

ประกอบกิจการ: ศูนย์บริการฝึกอบรมและรับซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยยกของหนักประเภทรอกยกสินค้าปั้นจั่นรถยก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-1/2557-นหช.

ประกอบกิจการ: ให้บริการจัดเก็บจัดส่งและบรรจุสินค้าประเภทชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท แอนสแทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท แอนสแทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แอนสแทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แอนสแทค (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.58(6)-1/2556-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วน EDM Electrode and EDM Machine From Graphite

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แอนสแทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โอสึคะ ซันเกียว แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โอสึคะ ซันเกียว แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โอสึคะ ซันเกียว แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โอสึคะ ซันเกียว แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2556-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โอสึคะ ซันเกียว แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ คลีนนิ่ง เทอร์มินอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ คลีนนิ่ง เทอร์มินอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ คลีนนิ่ง เทอร์มินอล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ คลีนนิ่ง เทอร์มินอล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.106-1/2558-ญหช.

ประกอบกิจการ: ล้างถังที่ผ่านการใช้บรรจุน้ำมันและสารเคมี(ISOTANK)ด้วยน้ำร้อนซ่อมแซมและตรวจสอบเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้แก่ถังบรรจุน้ำมันหล่อลื่นถังบรรจุน้ำมันไฮดรอลิกถังบรรจุน้ำมันหล่อเย็น

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ คลีนนิ่ง เทอร์มินอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(8)-1/2551-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตวาล์วและอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบวาล์ว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซากุระ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซากุระ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซากุระ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซากุระ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.78(2)-1/2556-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องจักรกล ที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะ (ชิ้นส่วนระบบท่อไอเสีย)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซากุระ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.48(13)-1/2537-ญหช.

ประกอบกิจการ: RECYCLE ACTIVATED CARBON

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอทีเอส ดิวิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอทีเอส ดิวิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอทีเอส ดิวิชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอทีเอส ดิวิชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-4/2557-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบเครื่องREFRIGERATIONAIRDRYERSและให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอทีเอส ดิวิชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี