บริษัท ไทยอินสแตนท์โพรดักท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทยอินสแตนท์โพรดักท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยอินสแตนท์โพรดักท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยอินสแตนท์โพรดักท์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.9(4)-1/2549-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตอาหารสำเร็จรูป (Instant cereals products)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทยอินสแตนท์โพรดักท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(2)-1/2558-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือช่างที่มีเพชรและวัตถุที่มีความแข็งเป็นส่วนประกอบใช้สำหรับงานตัดงานกัดงานกลึงงานคว้านงานเจาะงานเจียรงานขัดงานเซาะร่องงานรองรับหรือยึดติดชิ้นงานฯลฯในอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อาซาฮี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.88-1/2551-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตไฟฟ้าจากเศษขยะพลาสติก (กำลังการผลิต 1 MW) และผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากเศษขยะพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท กรีนไลน์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-1/2551-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตไม้พลาสติกผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด และเม็ดพลาสติก (Compound)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-1/2557-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซังโบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.105-1/2545-ญหช.

ประกอบกิจการ: คัดแยก ฝังกลบขยะ และบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพ ล้างภาชนะปนเปื้อน ผลิตเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุไม่ใช้แล้ว และรีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์ กระป๋องและขวดสเปร์ยไม่ใช้แล้ว การบดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว และการทำวัตถุดิบทดแทนสำหรับโรงงานผลิตปูนซิเมนต์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.61-1/2549-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตสำหรับยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โมะสุ เมททอล เวิร์คส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โมะสุ เมททอล เวิร์คส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โมะสุ เมททอล เวิร์คส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โมะสุ เมททอล เวิร์คส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-6/2556-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์และรถแทรกเตอร์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โมะสุ เมททอล เวิร์คส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย.) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย.) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย.) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย.) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.12(2)-1/38

ประกอบกิจการ: กาแฟคั่วชนิดเม็ดหรือบด ผลิตชา

อ่านเพิ่มเติม บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย.) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอสอีที (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอสอีที (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสอีที (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอสอีที (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(7)-4/2556-ญหช.

ประกอบกิจการ: ให้บริการรับออกแบบผลิตและเสริมแต่งผิวแม่พิมพ์โลหะทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอสอีที (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี