บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.13(2)-1/2541-ญหช.

ประกอบกิจการ: เครื่องปรุง กลิ่น รส ของอาหาร (กลิ่นนมแมว)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอช-อาร์-ดี-เอ็นจิเนีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอช-อาร์-ดี-เอ็นจิเนีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช-อาร์-ดี-เอ็นจิเนีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอช-อาร์-ดี-เอ็นจิเนีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(8)-1/2556-นหช.

ประกอบกิจการ: รับจ้างออกแบบ ตรวจสอบ และผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอช-อาร์-ดี-เอ็นจิเนีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.88-1/2555-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม(โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติผลิตกระแสไฟฟ้าGROSSPOWERขนาด142เมกะวัตต์และไอน้ำ30ตัน/ชั่วโมง)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-2/2556-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ฮันนีเวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ฮันนีเวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮันนีเวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮันนี่เวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-5/2545-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนสำหรับชุดเซมิคอนดักเตอร์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮันนีเวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.106-1/2547-ญหช.

ประกอบกิจการ: นำตระกรันที่เกิดจากการหล่อหลอมเหล็กมาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมโดยวิธี บด ร่อน แยก เพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซินวา โคเงียว (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซินวา โคเงียว (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซินวา โคเงียว (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซินวา โคเงียว (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63-1/2547-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบโครงเหล็กเพื่อใช้ในการการสร้างอาคาร และอุตสาหกรรมทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซินวา โคเงียว (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ชินเซย์ โคกิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ชินเซย์ โคกิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ชินเซย์ โคกิ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ชินเซย์ โคกิ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-19/2556-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ชินเซย์ โคกิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เจเจ-มันทันส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เจเจ-มันทันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจเจ-มันทันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจเจ-มันทันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.12(4)-1/2557-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องดื่มผงมอลต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เจเจ-มันทันส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คาสทูล 180 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คาสทูล 180 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คาสทูล 180 จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คาสทูล 180 จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(8)-1/2556-ญหช.

ประกอบกิจการ: ออกแบบแลผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม (EXtrusion, Die Cast Manchine)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท คาสทูล 180 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี