บริษัท ฟินิกส์ โกลบอล อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ฟินิกส์ โกลบอล อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟินิกส์ โกลบอล อินดัสตรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟินิกส์ โกลบอล อินดัสตรี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.51-1/2557-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตยางนิรภัยซื้อมาขายไปยางรถยนต์,อุปกรณ์การป้องกันภัยส่วนบุคคล

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฟินิกส์ โกลบอล อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท จีโอคลีมา เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท จีโอคลีมา เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท จีโอคลีมา เอเชีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จีโอคลีมา เอเชีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-5/2557-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบเครื่องREFRIGERATIONAIRCHILLERและให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท จีโอคลีมา เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(5)-1/2553-นหช.

ประกอบกิจการ: ชุบเคลือบผิวปรับสภาพผิวโลหะด้วยการใช้สังกะสีเคลือบ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.59-1/2541-ญหช.

ประกอบกิจการ: เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-5/2542-ญหช.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ข้อต่อ ข้องอ เพื้อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บีเอชเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บีเอชเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเอชเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บีเอชเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.6(3)-1/2554-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตผงคอลลาเจน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท บีเอชเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คอยเทค สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คอยเทค สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คอยเทค สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คอยเทค สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(12)-1/2548-นหช.

ประกอบกิจการ: ซื้อมาขายไป และตัดแบ่งและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์โลหะและโลหะผสมทุกชนิด (แบบ แผ่น ท่อ เส้น เส้นลวดและอื่นๆ ชนิดสแตนเลส อลูมิเนียม เหล็กและเหล็กผสมชนิดอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท คอยเทค สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.85-1/2557-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Audio Cable และ Synthesizer Module

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-1/2550-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตบรรจุภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ชูทเท็น โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ชูทเท็น โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ชูทเท็น โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ชูทเท็น โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.71-1/2557-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์(SolarPanel)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ชูทเท็น โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี