บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-2/2556-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63(5)-1/2557-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็น

อ่านเพิ่มเติม บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ฮันนีเวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ฮันนีเวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮันนีเวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮันนี่เวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-5/2545-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนสำหรับชุดเซมิคอนดักเตอร์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮันนีเวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โปร พรีซีชั่น แอโรสเพส (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โปร พรีซีชั่น แอโรสเพส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โปร พรีซีชั่น แอโรสเพส (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โปร พรีซีชั่น แอโรสเพส (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.79(2)-1/2558-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตซื้อมาขายไปชิ้นส่วนโลหะสำหรับเครื่องบินและชิ้นส่วนโลหะอื่นๆทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โปร พรีซีชั่น แอโรสเพส (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.106-1/2547-ญหช.

ประกอบกิจการ: นำตระกรันที่เกิดจากการหล่อหลอมเหล็กมาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมโดยวิธี บด ร่อน แยก เพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บีเอชเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บีเอชเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเอชเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บีเอชเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.6(3)-1/2554-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตผงคอลลาเจน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท บีเอชเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ที.เอส เอนเทอร์ ไพรซ์-พอร์ทเทิล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ที.เอส เอนเทอร์ ไพรซ์-พอร์ทเทิล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.เอส เอนเทอร์ ไพรซ์-พอร์ทเทิล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ที.เอส เอนเทอร์ ไพรซ์-พอร์ทเทิล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-2/2557-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตกรอบป้ายทะเบียนรถยนต์พลาสติก (License Plate Frame)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ที.เอส เอนเทอร์ ไพรซ์-พอร์ทเทิล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คอยเทค สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท คอยเทค สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คอยเทค สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คอยเทค สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(12)-1/2548-นหช.

ประกอบกิจการ: ซื้อมาขายไป และตัดแบ่งและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์โลหะและโลหะผสมทุกชนิด (แบบ แผ่น ท่อ เส้น เส้นลวดและอื่นๆ ชนิดสแตนเลส อลูมิเนียม เหล็กและเหล็กผสมชนิดอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท คอยเทค สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-2/2547-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก(Pellets)และเครื่องใช้ไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.85-1/2557-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Audio Cable และ Synthesizer Module

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อนาล็อก ซิตี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี