บริษัท เทคโนพลาส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เทคโนพลาส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เทคโนพลาส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เทคโนพลาส (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-1/2557-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ประเภทพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เทคโนพลาส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(8)-1/2551-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตวาล์วและอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบวาล์ว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-2/2539-ญหช.

ประกอบกิจการ: แผ่นพิมพ์แผงวงจรไฟฟ้า (PCB) และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซากุระ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ซากุระ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซากุระ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซากุระ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.78(2)-1/2556-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องจักรกล ที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะ (ชิ้นส่วนระบบท่อไอเสีย)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซากุระ ออโต้พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.106-1/2546-ญหช.

ประกอบกิจการ: รีไซเคิล (RECYCLE) เครื่องใช้สำนักงานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (COPIER, PRINTER, FACSIMILE) และซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-2/2556-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โชกิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63(5)-1/2557-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็น

อ่านเพิ่มเติม บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ฮันนีเวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ฮันนีเวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮันนีเวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮันนี่เวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-5/2545-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนสำหรับชุดเซมิคอนดักเตอร์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮันนีเวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โปร พรีซีชั่น แอโรสเพส (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โปร พรีซีชั่น แอโรสเพส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โปร พรีซีชั่น แอโรสเพส (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โปร พรีซีชั่น แอโรสเพส (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.79(2)-1/2558-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตซื้อมาขายไปชิ้นส่วนโลหะสำหรับเครื่องบินและชิ้นส่วนโลหะอื่นๆทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โปร พรีซีชั่น แอโรสเพส (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.106-1/2547-ญหช.

ประกอบกิจการ: นำตระกรันที่เกิดจากการหล่อหลอมเหล็กมาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมโดยวิธี บด ร่อน แยก เพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี