บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.13(1)-1/2536-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป (ซุปคนอร์ชนิดต่าง ๆ, เยลลี่, ผงฟู) ผลิตข้าวอบแห้ง, ผลิตน้ำซอส, ซอสหอยนางรม, ซอสผัด, ซอสพริก, ซอสมะเขือเทศ, น้ำยำ SEASONING SAUCE, COCKTAIL SAUCE, BARBECUE SAUCE SEASONING และเครื่องแกง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-2/2543-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตภาชนะหีบห่อที่ทำจากโฟม พลาสติก กระดาษ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท จินยัง ไวร์ โรป (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท จินยัง ไวร์ โรป (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท จินยัง ไวร์ โรป (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จินยัง ไวร์ โรป (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(5)-1/2536-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์จากลวด (GALVANIZED AIRCRAFT CABLE,CABLE BALVANIZED WIRE ROPE) และเชือกปอ (JUTE YARN) ผลิตแผ่นไม้สำหรับทำแพลเลท และผลิตลวดเคลือบพีวีซี

อ่านเพิ่มเติม บริษัท จินยัง ไวร์ โรป (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-1/2546-นกว.

ประกอบกิจการ: ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์เพื่อการส่งออก ซื้อมาและขายไปรถยนต์ใหม่ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ทุกประเภท บุหรี่และสุรา รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ ไม้แปรรูป เครื่องสำอาง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับความงาม เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ เม็ดพลาสติก พลาสติกในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ อุปกรณ์สำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-3/2550-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(5)-2/2548-นกว.

ประกอบกิจการ: ชุบเคลือบผิวด้วยโลหะและผลิตภัณฑ์พลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท พรเสมอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท พรเสมอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พรเสมอ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พรเสมอ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.22(1)-4/2544-ญกว.

ประกอบกิจการ: โรงงานทอผ้า

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พรเสมอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-5/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นโฟมแผ่นฟิล์มแผ่นโฟมเคลือบฟิล์ม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(9)-1/2536-ญกว.

ประกอบกิจการ: เครื่องใช้ในครัวเรือนทำจากสแตนเลส ภาชนะบรรจุทำจากแสตนเลส ผลิตภัณฑ์จากลวดสแตนเลสไม้กอล์ฟ หัวไม้กอล์ฟและชื้นส่วนไม้กอล์ฟ ซื้อมาและขายไปเครื่องครัว เช่น ตัวหม้อ ฝาหม้อ หม้อซึ้ง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะยนต์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะยนต์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะยนต์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะยนต์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-1/2549-ญกว.

ประกอบกิจการ: ปรับปรุง ซ่อมแซม ประกอบ ดัดแปลงและตกแต่งรถยนต์, ซื้อมาขายไป รถยนต์ใหม่, อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด, รถจักรยานยนต์, รถจักรยาน, ชิ้นส่วนและอะไหล่, เครื่องจักร (เครื่องเจียร, เครื่องเชื่อม, เครื่องกลึงโลหะ, เครื่องดัดเหล็ก, เครื่องหล่อโลหะ), ไม้, ไม้แปรรูปหวาย

อ่านเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะยนต์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้