บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.48(3)-1/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำยาไตเทียมและประกอบสายยางนำเลือด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สามมิตรเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สามมิตรเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สามมิตรเทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สามมิตรเทค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-3/2556-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สามมิตรเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.74(5)-1/2552-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่อุตสาหกรรมทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2554-นกว.

ประกอบกิจการ:  นำเข้า-ส่งออก ซื้อมา-ขายไปรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถบัส ทั้งเก่าและใหม่ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-3/2549-ญกว.

ประกอบกิจการ: บรรจุหีบห่อ คลังสินค้า ขนส่งและขนถ่ายสินค้า

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.50(1)-1/2539-นกว.

ประกอบกิจการ: วัสดุใช้กับรถยนต์และเครื่องปรับอากาศ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-5/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วน ที่นั่ง สำหรับรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.74(5)-1/2553-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่เก็บกำลังไฟฟ้า แบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-4/2541-ญกว.

ประกอบกิจการ: ประกอบตัวถังรถยนต์ รถจักรบานยนต์ เจ็สกี ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เจ็ตสกี ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ เจ็ตสกี เพื่อการส่งออก ซื้อมาขายไป รถจักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิด อไหล่ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เจ็ตสกี เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-4/2549-ญกว.

ประกอบกิจการ: ซื้อมาขายไป ปรับสภาพ ซ่อมบำรุง นำเข้าส่งออก แบ่งบรรจุ ขนส่งสินค้า เสื้อผ้า ผ้า เสื้อผ้าเก่าใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทุกชนิด ผลิตภัณฑ์อาหาร สินค้าอุปโภค บริโภค

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฉุ่ย ฮินต้า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้