บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.45(1)-2/2550-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตสีและทินเนอร์ การบริการให้เช่าที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-1/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ประกอบรถบรรทุก (MINIRUCK) และรถยนต์ทุกประเภท

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-35/2540-ญกว.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.27(6)-1/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนกันเสียงที่ทำมาจากเส้นใย(FELTSHEET),แผ่นยาง(RUBBERSHEET),แผ่นพลาสติก(PVCSHEET),แผ่นไม้อัด(WOODBOARDSHEET)สำหรับใช้ในรถยนต์เครื่องปรับอากาศและอุตสาหกรรมอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท หงหยาง มอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท หงหยาง มอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท หงหยาง มอเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท หยงหยาง มอเตอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-1/2552-นกว.

ประกอบกิจการ: นำเข้ารถยนต์ รถจกรยานยนต์ อุปกรณ์อื่นๆ และเครื่องจักรใช้แล้ว ให้บริการซ่อมแซมและส่งออกไป ซึ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์อื่นๆ และเครื่องจักรดังกล่าว ให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องยนต์ และยานพาหนะทุกประเภท

อ่านเพิ่มเติม บริษัท หงหยาง มอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.9(1)-1/2542-ญกว.

ประกอบกิจการ: โรงสีข้าว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-2/2546-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นตะแกรงเหล็ก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2550-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตวัสดุกันเสียงสำหรับรถยนต์ วัสดุกันเสียงและกันสะเทือนสำหรับเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.45(1)-2/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตสีและทินเนอร์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-3/2543-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Rough Blank,Final Blank,Wave Plate)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้