บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.36(4)-1/2547-นกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตกรอบรูป และชิ้นส่วนกรอบรูป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.65-7/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ประกอบเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-11/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และซื้อมาขายไปชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(6)-1/2539-ญกว.

ประกอบกิจการ: อบชุบโลหะด้วยความร้อน (Heat Treatment)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-5/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นโฟมแผ่นฟิล์มแผ่นโฟมเคลือบฟิล์ม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะยนต์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะยนต์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะยนต์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะยนต์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-1/2549-ญกว.

ประกอบกิจการ: ปรับปรุง ซ่อมแซม ประกอบ ดัดแปลงและตกแต่งรถยนต์, ซื้อมาขายไป รถยนต์ใหม่, อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด, รถจักรยานยนต์, รถจักรยาน, ชิ้นส่วนและอะไหล่, เครื่องจักร (เครื่องเจียร, เครื่องเชื่อม, เครื่องกลึงโลหะ, เครื่องดัดเหล็ก, เครื่องหล่อโลหะ), ไม้, ไม้แปรรูปหวาย

อ่านเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะยนต์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สามมิตรเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สามมิตรเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สามมิตรเทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สามมิตรเทค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-3/2556-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สามมิตรเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2554-นกว.

ประกอบกิจการ:  นำเข้า-ส่งออก ซื้อมา-ขายไปรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถบัส ทั้งเก่าและใหม่ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.41(1)-1/2541-ญกว.

ประกอบกิจการ: สิ่งพิมพ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท นันทวัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท นันทวัน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นันทวัน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นันทวัน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.68-2/2540-ญกว.

ประกอบกิจการ: ดัดแปลงและซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท นันทวัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้