บริษัท สามมิตรเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สามมิตรเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สามมิตรเทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สามมิตรเทค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-3/2556-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สามมิตรเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2554-นกว.

ประกอบกิจการ:  นำเข้า-ส่งออก ซื้อมา-ขายไปรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถบัส ทั้งเก่าและใหม่ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ออโต้สปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.41(1)-1/2541-ญกว.

ประกอบกิจการ: สิ่งพิมพ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท นันทวัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท นันทวัน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นันทวัน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นันทวัน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.68-2/2540-ญกว.

ประกอบกิจการ: ดัดแปลงและซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท นันทวัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-18/2556-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (ชิ้นส่วนบังคับเลี้ยว ชิ้นส่วนตลับปืน และลูกปืนทุกชนิด)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-7/2556-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์เรซินชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ(ManufacturingofPlatedResinProducts)และจำหน่ายแม่พิมพ์Jig,Jigสำหรับตรวจสอบชิ้นงาน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-1/2552-ญกว.

ประกอบกิจการ: ซื้อมาขายไปรถยนต์ใหม่ รถบรรทุกใหม่ รถจักรยานยนต์ใหม่ ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงสภาพรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องจักร รวมถึงอะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.105-1/2549-ญกว.

ประกอบกิจการ: คัดแยกและรีไซเคิลเศษโลหะ (โดยไม่มีการฝังกลบ) ตัด บด ย่อยเศษโลหะให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-5/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วน ที่นั่ง สำหรับรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อิวาอิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-4/2541-ญกว.

ประกอบกิจการ: ประกอบตัวถังรถยนต์ รถจักรบานยนต์ เจ็สกี ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เจ็ตสกี ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ เจ็ตสกี เพื่อการส่งออก ซื้อมาขายไป รถจักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิด อไหล่ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เจ็ตสกี เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีเค ออโต้ อิมปอร์ต คาร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้