บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-2/2543-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตภาชนะหีบห่อที่ทำจากโฟม พลาสติก กระดาษ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-1/2546-นกว.

ประกอบกิจการ: ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์เพื่อการส่งออก ซื้อมาและขายไปรถยนต์ใหม่ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ทุกประเภท บุหรี่และสุรา รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ ไม้แปรรูป เครื่องสำอาง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับความงาม เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ เม็ดพลาสติก พลาสติกในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ อุปกรณ์สำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซี เอ็น วาย อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(5)-2/2548-นกว.

ประกอบกิจการ: ชุบเคลือบผิวด้วยโลหะและผลิตภัณฑ์พลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-3/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส ซี อาร์ มอเตอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอส ซี อาร์ มอเตอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส ซี อาร์ มอเตอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส ซี อาร์ มอเตอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ปรับปรุงสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนัก และประกอบรถจักรยานยนต์ ซื้อมาขายไปรถยนต์ใหม่ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอส ซี อาร์ มอเตอร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.36(4)-1/2547-นกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตกรอบรูป และชิ้นส่วนกรอบรูป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซาแชจส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.65-7/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ประกอบเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ตงฟง เอ็นจิน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-11/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และซื้อมาขายไปชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฟาลเทค เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-5/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นโฟมแผ่นฟิล์มแผ่นโฟมเคลือบฟิล์ม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอช เค ซันโย คาร์เซะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะยนต์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะยนต์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะยนต์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะยนต์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-1/2549-ญกว.

ประกอบกิจการ: ปรับปรุง ซ่อมแซม ประกอบ ดัดแปลงและตกแต่งรถยนต์, ซื้อมาขายไป รถยนต์ใหม่, อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด, รถจักรยานยนต์, รถจักรยาน, ชิ้นส่วนและอะไหล่, เครื่องจักร (เครื่องเจียร, เครื่องเชื่อม, เครื่องกลึงโลหะ, เครื่องดัดเหล็ก, เครื่องหล่อโลหะ), ไม้, ไม้แปรรูปหวาย

อ่านเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะยนต์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้