บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.61-1/2553-นกว.

ประกอบกิจการ: ซ่อมแซม บำรุง ดูแลรักษา แม่พิมพ์เครื่องจักร

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2548-ญกว.

ประกอบกิจการ: ประกอบล้อยางรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท พรเสมอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท พรเสมอ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พรเสมอ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พรเสมอ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.22(1)-4/2544-ญกว.

ประกอบกิจการ: โรงงานทอผ้า

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พรเสมอ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(9)-1/2536-ญกว.

ประกอบกิจการ: เครื่องใช้ในครัวเรือนทำจากสแตนเลส ภาชนะบรรจุทำจากแสตนเลส ผลิตภัณฑ์จากลวดสแตนเลสไม้กอล์ฟ หัวไม้กอล์ฟและชื้นส่วนไม้กอล์ฟ ซื้อมาและขายไปเครื่องครัว เช่น ตัวหม้อ ฝาหม้อ หม้อซึ้ง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท พาราโค้ท เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท พาราโค้ท เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พาราโค้ท เอเซีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พาราโค้ท เอเซีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-4/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อน เสียง และการสั่นสะเทือนในรถยนต์ และพรมรองพื้นในรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พาราโค้ท เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.48(3)-1/2555-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำยาไตเทียมและประกอบสายยางนำเลือด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.74(5)-1/2552-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่อุตสาหกรรมทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-3/2549-ญกว.

ประกอบกิจการ: บรรจุหีบห่อ คลังสินค้า ขนส่งและขนถ่ายสินค้า

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีที เค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63(2)-2/2556-ญกว.

ประกอบกิจการ: ให้บรการประกอบ ติดตั้ง ถอด รื้อถอน นั่งร้านทุกชนิดที่ใช้ในการก่อสร้าง และนำเข้า ส่งออก ซื้อมา ขายไป ให้เช่านั่งร้านเหล็ก นั่งร้านอลูมิเนียม และวสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อะรุอินโกะ ออคโต้ ซิสเทม สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-2/2549-นกว.

ประกอบกิจการ: ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง สภาพรถยนต์ รถบรรทุกและรถจักรยาน ซื้อมาขายไปรถจักรยานยนต์ใหม่ อุปกรณ์รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์รถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้