บริษัท โคบายาชิ ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท โคบายาชิ ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โคบายาชิ ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โคบายาชิ ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(9)-1/2548-ญอบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตแปรรูปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่น

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โคบายาชิ ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน สตีล โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน สตีล โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน สตีล โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน สตีล โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(5)-2/2550-นอบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเส้นลวด ขดลวด เหล็กทรงยาว และท่อนลวดสำหรับอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน สตีล โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เลียร์ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เลียร์ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เลียร์ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เลียร์ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-33/2540-ญอบ.

ประกอบกิจการ: เบาะรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เลียร์ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เอส. เอ็ม. ซี. (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เอส. เอ็ม. ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส. เอ็ม. ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส. เอ็ม. ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-2/2555-นอบ.

ประกอบกิจการ: บรรจุสินค้าสำเร็จรูป และเป็นคลังสินค้า Warehouse จัดเก็บชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับ Pneumatic

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอส. เอ็ม. ซี. (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.48(7)-1/2551-นอบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตลวดเชื่อม (Welding Wire)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.88-13/2557-ญอบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตกระแสไฟฟ้ากำลังการผลิต137เมกะวัตต์และผลิตไอน้ำประมาณ30ตันต่อชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ยังซิน เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ยังซิน เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยังซิน เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยังซิน เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(6)-1/2556-นอบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนโลหะประเภทน๊อตและสกรู(Bolt,NutและScrew)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยังซิน เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-10/2541-ญอบ.

ประกอบกิจการ: SODIUM POLYACRYLATE

อ่านเพิ่มเติม บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-23/2545-ญอบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตยางรถยนต์และยางทุกประเภทที่ใช้สำหรับยานพาหนะและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ทาเคดะอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ทาเคดะอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาเคดะอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาเคดะอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-1/2555-นอบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ต้องการความแม่นยำ (Precision Equipmen) ผลิตภัณฑ์เพรสโพรเซสซิ่ง (Press-Pocessing Product)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทาเคดะอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)