บริษัท แปซิฟิค ลักซ์ชัวรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท แปซิฟิค ลักซ์ชัวรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แปซิฟิค ลักซ์ชัวรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แปซิฟิค ลักซ์ชัวรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-11/2553-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตซ่อมแซมผสมบรรจุประกอบและนำเข้าสินค้าและรับฝากสินค้านำเข้าสินค้าประเภทเครื่องประดับอัญมณีทุกชนิดอุปกรณ์แฟชั่นเพื่อรอการจำหน่ายจ่ายโอนและร่วมการแสดงสินค้า

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แปซิฟิค ลักซ์ชัวรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อินทัช จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อินทัช จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อินทัช จิวเวลรี่ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อินทัช จิวเวลรี่ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-3/2552-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับและอัญมณี

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อินทัช จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท จาร์ต บางกอก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท จาร์ต บางกอก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท จาร์ต บางกอก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท จาร์ต บางกอก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-5/2550-นอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับอัญมณัทุกชนิดและเจียระไนพลอย

อ่านเพิ่มเติม บริษัท จาร์ต บางกอก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ไทยโอเรียนท์ แอดวานซ์ เพลทติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ไทยโอเรียนท์ แอดวานซ์ เพลทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโอเรียนท์ แอดวานซ์ เพลทติ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยโอเรียนท์ แอดวานซ์ เพลทติ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-3/2547-นอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทยโอเรียนท์ แอดวานซ์ เพลทติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-4/2556-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับอัญมณีทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-1/2547-นอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับเงิน ทอง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ซิกเนเจอร์ อิมเพ็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ซิกเนเจอร์ อิมเพ็ค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิกเนเจอร์ อิมเพ็ค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซิกเนเจอร์ อิมเพ็ค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-8/2554-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับอัญมณีทุกชนิดและซื้อมาขายไป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซิกเนเจอร์ อิมเพ็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-3/2547-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับอัญมณี

อ่านเพิ่มเติม บริษัท 585 จิวเวลรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ศรีชิคาร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ศรีชิคาร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ศรีชิคาร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ศรีชิคาร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-6/2550-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับมุก เครื่องประดับจากเปลือกหอยต่างๆ และอัญมณี

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ศรีชิคาร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เจ ดับเบิลยู เคอร์เรนส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เจ ดับเบิลยู เคอร์เรนส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ ดับเบิลยู เคอร์เรนส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ ดับเบิลยู เคอร์เรนส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-13/2553-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับอัญมณีทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เจ ดับเบิลยู เคอร์เรนส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)