บริษัท ซิลเวอร์ ไอซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ซิลเวอร์ ไอซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซิลเวอร์ ไอซ์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซิลเวอร์ ไอซ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-3/2543-ญอธ.

ประกอบกิจการ: เครื่องประดับและเครื่องประดับอัญมณี

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซิลเวอร์ ไอซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อาร์ เค จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท อาร์ เค จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อาร์ เค จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อาร์ เค จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-3/2551-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อาร์ เค จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ฮาร์ลิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ฮาร์ลิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮาร์ลิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮาร์ลิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-6/2537-นอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับกายและอัญมณี

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮาร์ลิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เทียนโป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เทียนโป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เทียนโป จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เทียนโป จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-3/2553-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับและอัญมณี

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เทียนโป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ยู.ครีเอชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ยู.ครีเอชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยู.ครีเอชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยู.ครีเอชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-6/2557-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับอัญมณีทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยู.ครีเอชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท กาเลียน่า ครีเอชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท กาเลียน่า ครีเอชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท กาเลียน่า ครีเอชั่นส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กาเลียน่า ครีเอชั่นส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-6/2552-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับอัญมญี

อ่านเพิ่มเติม บริษัท กาเลียน่า ครีเอชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท โอบริลแลนท์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท โอบริลแลนท์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โอบริลแลนท์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โอบริลแลนท์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-10/2553-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับอัญมณีทุกชนิดและวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โอบริลแลนท์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท โมนิลี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท โมนิลี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โมนิลี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โมนิลี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-10/2556-ญอธ.

ประกอบกิจการ: นำเข้า-ส่งออกรับจ้างประกอบเครื่องประดับอัญมณีทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โมนิลี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ลูเม่ ครีเอชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ลูเม่ ครีเอชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ลูเม่ ครีเอชั่นส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ลูเม่ ครีเอชั่นส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-7/2550-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับอัญมณี

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ลูเม่ ครีเอชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ทรีนิตี้ ครีเอชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ทรีนิตี้ ครีเอชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทรีนิตี้ ครีเอชั่นส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทรีนิตี้ ครีเอชั่นส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-5/2551-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับอัญมณี

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทรีนิตี้ ครีเอชั่นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)