บริษัท ทาปิรัส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ทาปิรัส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาปิรัส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาปิรัส (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-1/2554-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิคภัณฑ์ ที่ผลิตจากสิ่งทอเส้นใยสังเคราะห์ใช้สำหรับหน้ากากปิดจมูก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทาปิรัส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ซันเอ แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ซันเอ แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซันเอ แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซันเอ แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.74(2)-1/2545-ญอน.

ประกอบกิจการ: เส้นลวดทองแดง (MAGNET WIRE)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซันเอ แม็กเน็ท ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2551-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตพรมรองพื้นรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-3/2548-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ (Fuel Tank, Pump Module, Break and Fuel)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(6)-1/2557-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ(COILSPRINGS,PRESSPARTS)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท พีทีเอส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท พีทีเอส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พีทีเอส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พีทีเอส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.61-1/2557-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตจำหน่ายบริการลับคมซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้(CUTTINGTOOL)อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พีทีเอส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.65-1/2550-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตท่อส่งนำมันแรงดันสูง(RUBBERHOSES,BRAKEHOSES,CLUTHHOSES,POWERSTEERINGHOSES)ตัวจับสัญญาณป้องกันเบรกล๊อค(ABSSENSOR)และชุดของหัวฉีดเครื่องยนต์ในรถยนต์และรถจักรยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-3/2557-ญอน.

ประกอบกิจการ: ประกอบชุดเกียร์รถปาดหน้าดิน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-1/2556-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท แดซัง ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท แดซัง ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แดซัง ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แดซัง ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-6/2544-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือเคลือบด้วยพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แดซัง ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร