บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.59-4/2557-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท คินคิโยฮิน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท คินคิโยฮิน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คินคิโยฮิน (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คินคิโยฮิน (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-1/2548-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท คินคิโยฮิน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.15(1)-1/2551-ญอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตอาหารสัตว์ นำเข้า ส่งออก และแบ่งบรรจุ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ทอง นา แมนูแฟคเทอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ทอง นา แมนูแฟคเทอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทอง นา แมนูแฟคเทอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทอง นา แมนูแฟคเทอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-11/2546-ญอต.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนรถยนต์ (SHAFT, STEEL TUBE, FLAT SPRING, SPIRAL SPRING)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทอง นา แมนูแฟคเทอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท หยิน เฉิง พัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท หยิน เฉิง พัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท หยิน เฉิง พัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท หยิน เฉิง พัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.34(1)-1/2551-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายรวมทั้งนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทพื้นไม้ลามิเนต

อ่านเพิ่มเติม บริษัท หยิน เฉิง พัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.71-1/2544-ญอต.

ประกอบกิจการ: คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในบ้าน รวมทั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ฮาคุซุย เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ฮาคุซุย เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮาคุซุย เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮาคุซุย เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-2/2554-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตสารเคมี (Zinc Oxide)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮาคุซุย เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2553-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น EXHAUST MANIFOLD, FLY WHEEL

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-3/2555-ญอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อาร์เมตัน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อาร์เมตัน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อาร์เมตัน (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อาร์เมตัน (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.58(1)-1/2557-ญอต.

ประกอบกิจการ: ผสมโลหะและเศษโลหะกับคอนกรีตเพื่อผลิตคอนกรีตถ่วงน้ำหนัก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อาร์เมตัน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้