บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-1/2557-นอต.

ประกอบกิจการ: การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-5/2555-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-6/42

ประกอบกิจการ: ผลิต STEERING HANDLE LOCK, KEY SET, สวิทซ์ไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะ AUTO SWITCH, ชิ้นส่วนเกียร์ ออโตเมติก AUTO SHFT LEVER และชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.71-1/2546

ประกอบกิจการ: มอเตอร์สำหรับเครื่องซักผ้าและเครื่องปรับอากาศ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

 บริษัท ซังโค โมลด์และพลาสติก(ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

 บริษัท ซังโค โมลด์และพลาสติก(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน:  บริษัท ซังโค โมลด์และพลาสติก(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ:  บริษัท ซังโค โมลด์และพลาสติก(ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.41(2)-1/2555-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ (Mold) และพลาสติก รวมทั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์ (Mold) และพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม  บริษัท ซังโค โมลด์และพลาสติก(ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เอ็นเอ็ม แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เอ็นเอ็ม แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นเอ็ม แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นเอ็ม แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-1/2552-นอต.

ประกอบกิจการ: ปั้มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็นเอ็ม แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-2/2555-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วน อะไหล่และเครื่องอุปกรณ์ทุกชนิดสำหรับรถยนต์และยานพาหนะทุกประเภท

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แรงค์ พี.ที.โอคอร์เนอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แรงค์ พี.ที.โอคอร์เนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แรงค์ พี.ที.โอคอร์เนอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แรงค์ พี.ที.โอคอร์เนอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.90-1/2551-นอต.

ประกอบกิจการ: นำน้ำผ่านกระบวนการของระบบหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แรงค์ พี.ที.โอคอร์เนอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.90-1/2545-นอต.

ประกอบกิจการ: น้ำประปา เพื่อการอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เมอรี่ โฮม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เมอรี่ โฮม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เมอรี่ โฮม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เมอรี่ โฮม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.23(1)-1/2558-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายวิจัยพัฒนาเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์บนเตียงนอนเช่นผ้าห่มชุดเครื่องนอนหลายชิ้นฟูกหมอนทุกชนิดทุกประเภท

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เมอรี่ โฮม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้