บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-1/2551-นนค.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน อะไหล่ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิคส์ที่เป็นพลาสติกขึ้นรูป รวมถึงแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เจ็ท โซลิค ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กรีนสปอต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กรีนสปอต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท กรีนสปอต จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กรีนสปอต จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.8(1)-1/2557-ญนค.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืชเช่นน้ำนมถั่วเหลือง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท กรีนสปอต จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.2(5)-1/2550-นนค.

ประกอบกิจการ: ปรับปรุงคุณภาพข้าว เก็บรักษาข้าว แลแบ่งบรรจุข้าว เพื่อการส่งออก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.88-2/2552-นนค.

ประกอบกิจการ: ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 115 เมกะวัตต์ (ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง) ไอน้ำ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.58(1)-1/2555-นนค.

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีตมวลเบา

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.20(1)-1/2557-นนค.

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำดื่มน้ำพืชผักผลไม้น้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย โซเคน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย โซเคน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โซเคน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย โซเคน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63(2)-1/2555-นนค.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์โลหะสำหรบใช้ในการก่อสร้าง (นั่งร้านขาเดี่ยว, แผ่นทางเดินสำหรับนั่งร้าน)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทย โซเคน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กลูดซ่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท กลูดซ่า จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท กลูดซ่า จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท กลูดซ่า จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.20(2)-1/2556-ญนค.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ผสมโซดาและเครื่องดื่มให้พลังงาน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท กลูดซ่า จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.43(1)-1/2556-ญนค.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์ป้องกัน ไล่ กำจัดแมลงและพาหะนำโรค

อ่านเพิ่มเติม บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-9/2555-ญนค.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแม่พิมพ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค