บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-1/2549-นนส.

ประกอบกิจการ: ผลิตบรรจุภัณฑ์ ทำจากพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.45(3)-1/2555-นนส.

ประกอบกิจการ: ผลิตแลคเกอร์เคลือบและยาแนว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท วิทิตแฟ็คโทรี กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท วิทิตแฟ็คโทรี กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วิทิตแฟ็คโทรี กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วิทิตแฟ็คโทรี กรุ๊ป จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-8/2539-ญนส.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท วิทิตแฟ็คโทรี กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.60-1/2537-ญนส.

ประกอบกิจการ: ทองเหลืองเส้น

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอช ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เอช ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอช ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.6(2)-1/2547-นนส.

ประกอบกิจการ: ผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคจากสัตว์น้ำ รวมทั้งอาหารแช่แข็งทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอช ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.6(1)-1/2549-นนส.

ประกอบกิจการ: ผลิตเนื้อปูบรรจุในภาชนะปิดผนึก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โรยัล ซี โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-4/2543-ญนส.

ประกอบกิจการ: ผลิตถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แมกโซ่เพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แมกโซ่เพ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แมกโซ่เพ้นท์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แมกโซ่เพ้นท์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.45(1)-1/2545-ญนส.

ประกอบกิจการ: สีอุตสาหกรรม,สีทาอาคาร,สีน้ำพลาสติกและสีน้ำมัน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แมกโซ่เพ้นท์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-1/2550-ญนส.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยู.เอ. ซัพพลายส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยู.เอ. ซัพพลายส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยู.เอ. ซัพพลายส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยู.เอ. ซัพพลายส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.28(1)-1/2546-ญนส.

ประกอบกิจการ: เสื้อผ้าสำเร็จรูป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยู.เอ. ซัพพลายส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร