บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.106-1/2552-นรบ.

ประกอบกิจการ: รีไซเคิลน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว น้ำมันเตาปนเปื้อน และยางหรือพลาสติกใช้แล้ว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.54-1/2556-นรบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายขวดและผลิตภัณฑ์จากแก้วทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.28(1)-1/2557-ญรบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นผ้าใยสังเคราะห์เคลือบและแม่พิมพ์ถ้วยยกทรง(PolyesterCoatedMaterialandMoldCup)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.54-1/2551-นรบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(1)-1/2547-นรบ.

ประกอบกิจการ: ประกอบกล่องโลหะ จำหน่ายอลูมิเนียมฮีตซิงค์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท คิงซาวด์ แอนด์ อาร์.เอส.จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.28(1)-1/2547-นรบ.

ประกอบกิจการ: ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.74(4)-1/2546-นรบ.

ประกอบกิจการ: ฉนวนไฟฟ้าชนิดหดตัวได้ด้วยความร้อน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อิเคบานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53-1/2556-นรบ.

ประกอบกิจการ: เคลือบพลาสติกบนพื้นที่ผิวกระสอบ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(5)-1/2550-นรบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตโลหะที่ใช้ในการบัดกรีและน้ำยาเชื่อมต่อแผงวงจรไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อัลมิต (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.88-2/2555-ญรบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตกระแสไฟฟ้า (ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง กำลังการผลิตรวมสูงสุด 234 MW แลไอน้ำ)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี