บริษัท โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.60-1/2548-นปท.

ประกอบกิจการ: ผลิตดีบุก ตะกั่ว อลูมิเนียม ทองแดง เงิน โลหะ ที่ไม่มีเหล็กผสม และโลหะบริสุทธิ์ โลหะผสมเป็นลิ่ม ลวด แท่ง และรูปร่างต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โอ.เอ็ม.แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เวสเทอร์การ์ด คอมปานี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เวสเทอร์การ์ด คอมปานี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเทอร์การ์ด คอมปานี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เวสเทอร์การ์ด คอมปานี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-1/2555-นปท.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วน ประกอบและต่อเติมยานพาหนะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เวสเทอร์การ์ด คอมปานี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท มิเอะ เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท มิเอะ เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มิเอะ เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มิเอะ เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-16/2554-นปท.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มิเอะ เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.95(1)-1/2547-นปท.

ประกอบกิจการ: บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับเรือเดินทะเลและเครื่องบินงานสำรวจติดตั้งเคลื่อนย้ายและซ่อมบำรุงโดยนักประดาน้ำและอุปกรณ์เครื่องสำรวจใต้น้ำเคลื่อนที่แบบรีโมทคอนโทรล

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เจไออีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เจไออีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจไออีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจไออีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-3/2556-นปท.

ประกอบกิจการ: นำเข้า ส่งออก ประกอบ บรรจุและตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์ที่ทำจากยาง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เจไออีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์จี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์จี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์จี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์จี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.7(1)-1/2552-นปท.

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำมันสกัดจากสบู่ดำ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์จี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท มินามิดะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท มินามิดะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มินามิดะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มินามิดะ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-6/2554-นปท.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มินามิดะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.65-6/2554-ญปท.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท โอเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท โอเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โอเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โอเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-1/2554-นปท.

ประกอบกิจการ: ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โอเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไททรอนิกส์ อินดสทรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไททรอนิกส์ อินดสทรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไททรอนิกส์ อินดสทรีส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไททรอนิกส์ อินดสทรีส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.71-2/2545-นปท.

ประกอบกิจการ: ประกอบเครื่องปรับอากาศ/ชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ/การซื้อมาขายไปเครื่องปรับอากาศและประกอบเครื่อง Hea pump /ชิ้นส่วนของเครื่อง Heat pump/ การซื้อมาขายไปของชิ้นส่วนและเครื่อง Hea pump

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไททรอนิกส์ อินดสทรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง