บริษัท ชินวะ มอเตอร์ พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ชินวะ มอเตอร์ พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ชินวะ มอเตอร์ พาร์ท จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ชินวะ มอเตอร์ พาร์ท จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(3)-10/2555-ญปฉ.

ประกอบกิจการ: ผลิตโลหะสำหรับยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ชินวะ มอเตอร์ พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เออิโคอุ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เออิโคอุ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เออิโคอุ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เออิโคอุ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-1/2551-นปฉ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อใช้สำหรับเป็นวัสดุรองสินค้ากันกระแทก และผลิตเม็ดพลาสติกสี

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เออิโคอุ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-2/2551-นปฉ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ฟาร์โก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ฟาร์โก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟาร์โก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟาร์โก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-3/2550-นปฉ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อใช้ในงานวิศวกรรม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ฟาร์โก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยามาโตะ ฟิลเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยามาโตะ ฟิลเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามาโตะ ฟิลเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยามาโตะ ฟิลเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.65-1/2553-นปฉ.

ประกอบกิจการ: ออกแบบและผลิตชุดประกอบกรองอากาศ อุปกรณ์กรองน้ำมัน ไส้กรองและชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นส่วนประกอบของกรองอากาศและกรองน้ำมันทุกชนิด รวมถึงการนำเข้าและส่งออก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยามาโตะ ฟิลเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-6/2551-ญปฉ.

ประกอบกิจการ: ผลิตฝาบรรจุภัณฑ์พลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2557-นปฉ.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทชุดเกียร์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ชินเซอิ โมลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ชินเซอิ โมลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ชินเซอิ โมลดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ชินเซอิ โมลดิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-7/2550-ญปฉ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ชินเซอิ โมลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-2/2550-นปฉ.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์ หรือชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ชูเซน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ชูเซน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ชูเซน (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ชูเซน (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.73-3/2555-นปฉ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิค,ยานยนต์และจำหน่ายเม็ดพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ชูเซน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)