บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-2/2535-นนบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตโฟมบรรจุภัณฑ์ 720 ตัน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สยาม สตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สยาม สตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม สตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม สตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(5)-3/2541-นนบ.

ประกอบกิจการ: ชุบเหล็กด้วยสังกะสี (HOT DIP GALVANIZING)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยาม สตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(1)-1/2531-นนบ.

ประกอบกิจการ: ภาชนะบรรจุภัณฑ์ด้วยโลหะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท มาสเตอร์ โรลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท มาสเตอร์ โรลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มาสเตอร์ โรลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มาสเตอร์ โรลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.68-5/2552-นนบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเพลทสำหรับงานพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มาสเตอร์ โรลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท แทคเท็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท แทคเท็ค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แทคเท็ค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แทคเท็ค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-6/2553-นนบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตอุปกรณ์การสื่อสาร

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แทคเท็ค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ที.เอฟ.จี.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ที.เอฟ.จี.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.เอฟ.จี.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ที.เอฟ.จี.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.74(4)-1/2535-นนบ.

ประกอบกิจการ: แผ่นกั้นแบตเตอรี่ชนิดกระดาษและใยแก้ว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ที.เอฟ.จี.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เฟดเดอรัล โพลี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เฟดเดอรัล โพลี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟดเดอรัล โพลี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟดเดอรัล โพลี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-4/2539-นนบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตผ้าใบ กระสอบ และมุ้งตาข่ายทำจากพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เฟดเดอรัล โพลี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท พี.แอนด์ ซัน อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท พี.แอนด์ ซัน อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พี.แอนด์ ซัน อินดัสตรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พี.แอนด์ ซัน อินดัสตรี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.45(1)-1/2532-นนบ.

ประกอบกิจการ: พ่นสี ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอีเลคโทรนิค

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พี.แอนด์ ซัน อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-3/2548-นนบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำยาขัดเงาโลหะ น้ำยาทำความสะอาดโลหะ รีไซเคิล (Recycle) เคมีภัณฑ์ (รวมถึงน้ำยาขัดเงาโลหะ น้ำยาทำความสะอาดโลหะ น้ำยาชักเงาโลหะ) ให้บริการตรวจสอบและวิจัยเคมีภัณฑ์ในห้องทดลอง ผลิตน้ำยาชุบและเคลือบเงาโลหะ (Plating & Coating) ตัวทำละลาย (Solvents)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อัทซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท อัทซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อัทซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อัทซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.78(2)-1/2555-ญนบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถจักรยายนต์,รถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อัทซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี