บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-6/2539-ญบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเพลาล้อรถพ่วง ข้อต่อรถพ่วง ระบบกันสั่นสะเทือนแบบแหนบและแบบถุงลม จานลาก จานหมุน หม้อลมแบบ เครื่องมือยึดตู้สินค้า เกียร์ฝาก และน้ำมันปั๊มไฮดรอลิก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.69-1/2539-ญบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนหัวอ่านคอมพิวเตอร์ (HEAD STACK ASSEMBLY)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.28(1)-1/2541-ญบอ.

ประกอบกิจการ: เสื้อผ้าสำเร็จรูปและชุดชั้นในสตรี

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(6)-1/2546-นบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตสปริงจากลวดโลหะ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-1/2550-นบอ.

ประกอบกิจการ: แบ่งบรรจุสินค้าอุปโภค-บริโภค

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.58(1)-1/2535-ญบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น PRECAST CONCRETE CASTING YARD

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.89-1/2551-นบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอนและแก๊สอื่นๆในสภาพของแข็งของเหลวและแก๊ส

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-2/2550-ญบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประดิษฐ์แผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (FLEXIBE PRINTED CIRCUIT BOARD AND ASSEMBLY)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอส เอส อาร์เอฟไอดี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอส เอส อาร์เอฟไอดี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส เอส อาร์เอฟไอดี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส เอส อาร์เอฟไอดี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-1/2555-นบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ RFID TAG

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอส เอส อาร์เอฟไอดี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-1/2540-ญบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์พลาสติก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน