ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี

ผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.43(1)-1/2557-ญรบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตผสมและแบ่งบรรจุสารเคมีสำหรับเร่งการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ในการเกษตร(GibberellicAcid)และผลิตผสมแบ่งบรรจุสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรโดยไม่ผ่านกระบวนทางเคมี

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล ดอนทราย อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 04301

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 30/12/2014

วันหมดอายุ: 31/12/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 3/80-82 หมู่ –

ซอย – ถนน บรมราชชนนี

ตำบล ดอนทราย อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 02-4348465-8

ทะเบียนนิติฯ: 103519011157

รหัสกิจกรรม: 20121

พื้นที่โรงงาน: 5052 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 5052 ตร.ม.

 

แผนที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี: