สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง

ผู้ประกอบการ: สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(5)-1/2544-ญนค.

ประกอบกิจการ: ชุบเคลือบผิวโลหะด้วยสังกะสี (HOT DIP BALVANIZING)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค

สระบุรี 18230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 10005

จำพวก: 3

แรงม้า: 1881 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 23/11/2001

วันหมดอายุ: 31/12/1948

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่  หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค

สระบุรี 18230

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25921

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง: