บริษัท ไฮเมค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท ไฮเมค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฮเมค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไฮเมค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(7)-1/2557-นสร.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรเพื่อขายจำหน่ายและส่งออก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 117 หมู่ 4

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13220

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06707

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 3/12/2014

วันหมดอายุ: 31/12/2018

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 117 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 145557000061

รหัสกิจกรรม: 28240

พื้นที่โรงงาน: 534 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 534 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไฮเมค (ประเทศไทย) จำกัด: