บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.6(2)-1/2543-ญนส.

ประกอบกิจการ: ผลิตปลา อาหาร และผลไม้แช่แข็ง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 39/108 หมู่ 2

ซอย  ถนน พระราม 2

ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 00602

จำพวก: 3

แรงม้า: 300 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 4/01/2011

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 39/108 หมู่ 2

ซอย  ถนน พระราม 2

ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 10291

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด: