บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-24/2545-ญวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 80 หมู่ 5

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 15903.62 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 6/01/2000

วันหมดอายุ: 31/12/1947

วันเริ่มดำเนินการ: 8/06/1992

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 80 หมู่ 

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด: