บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.10(2)-1/2545-นนบ.

ประกอบกิจการ: ขนมอบกรอบ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 155/2 หมู่ 17

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0 2705 6688

 

ประเภท: 01002

จำพวก: 3

แรงม้า: 649.6 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 40000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 20 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 3/01/2003

วันหมดอายุ: 31/12/1949

วันเริ่มดำเนินการ: 30/03/2003

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 155/2 หมู่ 

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0 2705 6688

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 10712

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด: