บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-3/2556-นหบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์เช่นประตูและอื่นๆโดยวิธีปั๊มขึ้นรูป

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 112 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 30/05/2013

วันหมดอายุ: 31/12/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 600 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา

ระยอง 21180

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 215544000113

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน: 37582 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 37582 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด: