บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.47(3)-1/2545-นนบ.

ประกอบกิจการ: เครื่องสำอาง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 163 หมู่ 17

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0 2315 1589

 

ประเภท: 04703

จำพวก: 3

แรงม้า: 9031.09 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 507000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 188 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 25/02/2003

วันหมดอายุ: 31/12/1950

วันเริ่มดำเนินการ: 31/07/2002

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 163 หมู่ 

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0 2315 1589

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 20231

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด: